Egyéb

"Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - Bemutatjuk a pácini Mágocsy Kastélyt

A július 19-i adás tartalmából

Az adásban Bódisz Attila segítségével Balogh Judit és Dienes Dénes történész mutatja be a pácini Mágocsy Kastélyt, majd az Akikre nem volt méltó e világ című reformációs drámapályázat nyerteseivel Győri Katalinnal és Győri L. Jánossal beszélget Oláh Ilona.

Fekete Ágnes áhítata:
A Jelenések könyve elején hét levelet olvasunk, ebből az egyik az efézusiaknak szól. Ebben ez olvasható: „Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet …  terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál … az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg!” Jelenések könyve 2,1-5

Valaki nemrég azt mondta nekem. Szeretlek, de a Rádióban. Nagyon furcsa érzések támadtak bennem akkor. Hiszen a szeretet nem lehet egy-egy helyhez, álláshoz, netán egy szerephez köthető. Ő persze azt akarta mondani, hogy ugyan nem ért velem egyet sok mindenben, de azért szívesen hallgat. Számomra ez a mondat mégis magányosságot hozott el. Ha igaz az, hogy szeretetből élünk, akkor nem létezik más látószöge az életnek. Nem lát minket Isten egy kicsit munkásnak, egy kicsit hasznos állampolgárnak, egy kis katonának, egy kis hivatalnoknak az Ő birodalmában, hanem egyedül kegyelem által ismer minket.

Nagyon szeretem a Szent öregek könyvét (Jel kiadó, 2010.) Ez egy nagyon korai keresztyén szöveg, azoknak a szerzeteseknek a bölcs mondásai, akik a 3. században kivonultak a pusztába, és mindent otthagyva igyekeztek Krisztust követni. Ezek között olvasható, hogy egyszer egy Mózes nevű remetét meghívtak két társuk ügyében, akikről azt állították, hogy bűnbe estek. Mózes először nem akart elmenni. Majd fogott egy kosarat, beleöntött homokot, és azt vitte magával az úton, ahogyan kunyhójától haladt a többiek felé. Azok pedig megkérdeztek: Miért hoztad ezt el? Mózes erre ezt válaszolta: Bűneim ömlenek mögöttem, és nem látom őket. Ma viszont eljöttem, hogy idegen bűnök fölött ítélkezzem. (496. mondás) Így aztán senki sem mondott ítéletet az illetők fölött.

Az emberrel gyakran előfordul, hogy olyan erősen küzd, annyira akarja a jót tenni, hogy a szeretet kirostálódik a szívéből. Már nem a szeretet lesz a mérték, nem azon keresztül látjuk a világot, hanem a tetteink, fáradozásaink, jó ügyeink válnak mértékké. Pótcselekvések garmada jellemzi sajnos egyházi közösségeinket ugyanúgy, mint egykor az efézusi közösséget is. Mert szép dolog mindent elviselni, szép dolog tűrni és szenvedni is. Dicséretre méltó az efézusiak részéről az, hogy nem adják fel, küzdenek és helytállnak. De mindez minek, ha nincs benne szeretet? Emlékszem arra a pillanatra, amikor itthon egyszer felidegesítettem magam a rendetlenségen. Elkezdtem pakolni, dolgoztam, mint egy motolla, duzzogva rakodtam a dolgokat egyesével a helyükre. Mindenki látta idegességemet, és persze ideges is lett tőlem. Aztán leültem a fotelba, szétnéztem, és megkérdeztem magamtól: Most te a „tiszta udvar, rendes ház” címért küzdesz? Nem lenne jobb, ha inkább beszélgetnél a gyerekeiddel? Az első szeretetet könnyű elhagyni mindenféle célokért, ügyekért. Sőt, általában éppen azok hagyják el, akiknek sok „ügyük”, akik nem lagymatagok, hanem Istent szeretnék szolgálni.

Pedig Isten nem teljesítményeket vár tőlünk. A keresztyénségben soha nem héroszok voltak, félistenek, nagy hősök, hanem emberszerető lelkek. Ezek a pusztai remeték azért tudták legyőzni önmagukat és a gonoszságokat, mert a szeretet volt az a fő erő, amiből éltek, és nem a vallásos teljesítményük. A korai egyházban gyakran megtörtént az, hogy belőlük lett később püspök vagy valamilyen egyházi vezető, és ezt a lelkületet vitték a hivatalos életbe is. Nem is gondolnánk ma, mennyit köszönhetünk azoknak a névtelen embereknek, akik így átadták magukat a szeretet útjának! Adja Isten, hogy mi is életünk titkos útjain szeretetben éljünk! Ámen.

Hallgassa meg!

Tebenned bíztunk eleitől fogva – Kossuth –  július 19., szerda, 13:30

Szerkesztő-műsorvezető: Fekete Ágnes

Tovább a műsoroldalra >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább