M5 Szólalj meg!

Francia szótár - Kattints ide a 1-40. adás szavaiért!

 
Bonjour Jó reggelt, jó napot
Bienvenue Isten hozta
Salut Szia, sziasztok (bármely napszakban)
Je m’appelle…………………… …………………-nak/nek hívnak
Enchanté Örvendek (ha férfi mondja)
Enchantée Örvendek (ha nő mondja)
formel formális, hivatalos
informel informális, baráti
Et toi ? És te? És téged?
S’il vous plaît Kérem
Bonsoir Jó estét
Comment vas-tu ? Hogy vagy?
Comment allez-vous ? Hogy van?
Merci Köszönöm
Merci beaucoup Köszönöm szépen
Moi aussi Én is, engem is
Et vous ? És ön? És önt?
Ça va ? Jól vagy?
Ça va. Jól vagyok
aujourd’hui ma
matin (nom masculin) reggel (hímnemű főnév)
soir (nom masculin) este (hímnemű főnév)
A demain Holnap találkozunk
Bonne journée Szép napot
Bonne soirée Szép estét
Voilà Tessék, íme
A ce soir Este találkozunk
A la prochaine, à la prochaine fois A legközelebbi viszontlátásra
Au revoir Viszontlátásra
A bientôt Nemsokára találkozunk
A tout de suite Hamarosan találkozunk
d’accord rendben
Bonne nuit Jó éjt, jó éjszakát
Bon week-end Jó hétvégét
A la semaine prochaine Jövő héten találkozunk
salutation (nom féminin) köszönés (nőnemű főnév)
singulier egyes szám
le verbe être a létige
je suis én vagyok
tu es te vagy
il est ő (hímnem) van
elle est ő (nőnem) van
Comment tu t’appelles ? Hogy hívnak?
Comment vous vous appelez ? Hogy hívják?
en vacances szabadságon
seul egyedül (hímnem)
seule egyedül (nőnem)
serveur pincér (férfi)
serveuse pincérnő
vendeur eladó (férfi)
vendeuse eladó (nő)
français francia (hímnem)
française francia (nőnem)
classe (nom féminin) osztály (nőnemű főnév)
Répétez Ismételje, ismételjék
étranger külföldi (férfi)
étrangère külföldi (nő)
belge belga (hímnem, nőnem egyaránt)
beau szép (hímnem)
belle szép (nőnem)
gentil kedves (hímnem)
gentille kedves (nőnem)
à la maison itthon, otthon
ce soir ma este
chez -nál, -nél
ott
hol
école (nom féminin) iskola (nőnemű főnév)
restaurant (nom masculin) étterem (hímnemű főnév)
célibataire nőtlen, hajadon
canadien kanadai (férfi)
canadienne kanadai (nő)
docteur orvos (férfi és nő is)
marié házas (férfi)
mariée házas (nő)
monsieur uram
madame asszonyom, hölgyem
messieurs uraim
mesdames hölgyeim
bureau (nom masculin) iroda (hímnemű főnév)
sœur (nom féminin) húg, nővér (nőnemű főnév)
malade beteg (férfi és nő)
jeune fiatal (férfi és nő)
secrétaire titkár, titkárnő
magasin (nom masculin) bolt, üzlet (hímnemű főnév)
vieux idős, öreg (férfi)
vieille idős, öreg (nő)
avec -val, -vel
pluriel többes szám
nous sommes mi vagyunk
vous êtes ti vagytok, ön van, önök vannak
ils sont ők vannak (férfiak, férfiak és nők)
elles sont ők vannak (nők)
Pardon ? Tessék?
étudiant (nom masculin) tanuló fiú (hímnemű főnév)
étudiante (nom féminin) tanuló lány (nőnemű főnév)
université (nom féminin) egyetem (nőnemű főnév)
fille (nom féminin) lány (nőnemű főnév)
garçon (nom masculin) fiú (hímnemű főnév)
professeur (nom masc. et fém.) tanár, tanárnő (hímn. és nőn. főnév)
nationalité (nom féminin) nemzetiség (nőnemű főnév)
Vous êtes de quelle nationalité ? Ön(ök) milyen nemzetiségű(ek)?
allemand (adjectif masculin) német (hímnemű melléknév)
allemande (adjectif féminin) német (nőnemű melléknév)
hongrois (adj. masc.) magyar (hímn. mnév)
hongroise (adj. fém.) magyar (nőn. mnév)
à gauche balra
à droite jobbra
salle (nom féminin) terem (nőn. főnév)
grand (adj. masc.) nagy (hímn. mnév)
grande (adj. fém.) nagy (nőn. mnév)
Vous allez où ? Hova megy? Hova mennek / mentek?
aéroport (nom masc.) repülőtér (hímn. főnév)
voyage d’affaires üzleti út
voyage (nom masc.) út, utazás (hímn. főnév)
cette année az idén
les États-Unis (nom masc.) az USA (hímn. főnév)
Elles sont en stage Ők (nőnem) ösztöndíjasok
ami (nom masc.) barát (hímn. főnév)
amie (nom fém.) barát (nőn. főnév)
américain (adj. masc.) amerikai (hímn. mnév)
américaine (adj. fém.) amerikai (nőn. mnév)
hollandais (adj. masc.) holland (hímn. mnév)
hollandaise (adj. fém.) holland (nőn. mnév)
Bon voyage Jó utat
espagnol (adj. masc.) spanyol (hímn. mnév)
espagnole (adj. fém.) spanyol (nőn. mnév)
depuis longtemps régóta
depuis deux jours két napja
jour (nom masc.) nap (hímn. főnév)
hôtel (nom masc.) hotel, szálloda (hímn. főnév)
anglais (adj. masc.) angol (hímn. mnév)
anglaise (adj. fém.) angol (nőn. mnév)
luxembourgeois (adj. masc.) luxemburgi (hímn. mnév)
luxembourgeoise (adj. fém.) luxemburgi (nőn. mnév)
tchèque (adj. masc et fém.) cseh (hímn. és nőn. mnév)
italien (adj. masc.) olasz (hímn. mnév)
italienne (adj. fém.) olasz (nőn. mnév)
pour le moment pillanatnyilag
occupé (adj. masc.) elfoglalt (hímn. mnév)
occupée (adj. fém.) elfoglalt (nőn. mnév)
collègue (nom masc. et fém.) kolléga (hímn. és nőn. főnév)
partenaire (nom masc. et fém.) üzlettárs (hímn. és nőn. főnév)
connaissance (nom fém.) ismeretség (nőn. főnév)
le Mexique (nom masc.) Mexikó (hímn. főnév)
impatient (adj. masc.) türelmetlen (hímn. mnév)
impatiente (adj. fém.) türelmetlen (nőn. mnév)
J’habite Én lakom
médecin (nom masc., fém.) orvos (férfi, nő)
infirmier (nom m) ápoló
infirmière (nom f) ápolónő
suédois(e) (adj. m) ( f) svéd (nő) (mnév)
Qui est-ce ? Ki ez?
informaticien(ne) (nom m) (f) informatikus (nő)
Quel est le problème ? Mi a probléma?
fatigué(e) (adj. m) (f) fáradt (nő) (mnév)
Je suis de mauvaise humeur Rosszkedvű vagyok
quelques jours néhány nap
chantier (nom m) de construction (nom f) építési terület
architect (nom m) (f) építész
québécois(e) (adj. m) (f) québéc-i (nő)
maçon (nom m) kőműves
ingénieur(e) (nom m) (f) mérnök (nő)
finlandais(e) (adj. m) ( f) finn (nő)
Quel est votre nom? Mi a neve?
Qu’est-ce que c’est ? Mi ez?
construire (verbe) építeni (ige)
Bon travail Jó munkát
ensemble együtt
fils (nom m) fia, fiai valakinek
footballeur (nom m) focista
footballeuse (nom f) női focista
professeur (nom m, f) tanár (nő)
marié(e) (nom m) ( f) házas (nő)
coiffeur (nom m) fodrász
coiffeuse (nom f) fodrásznő
vendeur (nom m) eladó (ffi)
vendeuse (nom f) eladónő
populaire (adj.) népszerű (mnév)
mon mari (nom m) a férjem
ma fille (nom f) a lányom
réalisateur (nom m) rendező (ffi)
réalisatrice (nom f) rendező (nő)
avocat(e) (nom m) (f) ügyvéd (nő)
police (nom f) rendőrség
policier (nom m) rendőr (ffi)
policière (nom f) rendőrnő
secrétaire (nom m, f) titkár (nő)
hollandais(e) (adj. m) (f) holland (nő)
norvégien(ne) (adj. m) (f) norvég (nő)
ma femme (nom f) a feleségem
pistolet (nom m) pisztoly
autorisé(e) (adj. m) (f) jogosult (nő) (mnév)
Bien sûr. Hát persze.
pâtissier (nom m) cukrász
pâtissière (nom f) cukrász nő
là-bas ott
slovaque (adj. m, f) szlovák (ffi, nő)
serveur (nom m) pincér (ffi)
serveuse (nom f) pincérnő
cuisinier (nom m) szakács (ffi)
cuisinière (mom f) szakácsnő
bébé (nom m) kisbaba
gâteau (nom m) sütemény
délicieux (adj. m) finom (mnév – hímnem)
délicieuse (adj. f) finom (mnév – nőnem)
Au travail. Munkára.
depuis trois semaines három hete
avoir (verbe) birtokviszonyt kifejező ige
chiffre (nom m) számjegy, szám (0-tól 9-ig)
nombre (nom m) szám
Tu as quel âge ? Hány éves vagy?
Vous avez quel âge ? Hány éves (ön)?
zéro nulla
un egy
deux kettő
trois három
quatre négy
cinq öt
six hat
sept hét
huit nyolc
neuf kilenc
dix tíz
onze tizenegy
douze tizenkettő
treize tizenhárom
quatorze tizennégy
quinze tizenöt
seize tizenhat
dix-sept tizenhét
dix-huit tizennyolc
dix-neuf tizenkilenc
vingt húsz
vingt et un huszonegy
vingt-deux huszonkettő
vingt-neuf huszonkilenc
trente harminc
trente et un harmincegy
trente-deux harminckettő
trente-neuf harminckilenc
quatorze negyven
cinquante ötven
soixante hatvan
compter (verbe) számolni
danois(e) (adj. m) (f) dán (mnév ffi, nő)
autrichien(ne) (adj. m) (f) osztrák (mnév ffi, nő)
quelque chose valami
sandwich (nom m) szendvics
J’ai faim. Éhes vagyok.
J’ai chaud. Melegem van.
J’ai dix-neuf ans. 19 éves vagyok.
J’ai seize ans. 16 éves vagyok.
Bon appétit ! Jó étvágyat!
âgé(e) (adj. m) (f) idős, koros (mnév ffi, nő)
J’ai soixante ans. 60 éves vagyok.
Il a quel âge ? Ő (hímnem) hány éves?
Elle a quel âge ? Ő (nőnem) hány éves?
Il a froid. Ő (hímnem) fázik.
J’ai froid. Fázom.
entretien d’embauche állásinterjú
employeur (nom m) munkaadó
emploi (nom m) állás
jeune (adj. m, f) fiatal (mnév, ffi, nő)
poste (nom m) poszt, állás
peut-être lehet
J’ai de l’expérience. Van tapasztalatom.
permis de conduire jogosítvány (vezetői engedély)
J’ai encore une question. Még egy kérdésem van.
Quand pouvez-vous commencer à travailler ? Mikor tud elkezdeni dolgozni?
Je peux venir demain. Holnap tudok jönni.
fille (nom f) lány
garçon (nom m) fiú
hôpital (nom m) kórház
Tu as un nom étranger ? Külföldi neved van?
C’est amusant ! Ez vicces!
cousin(e) (nom m)(f) unokatestvér (hímnem, nőnem)
Vraiment ? Tényleg?
Quel est le problème ? Mi a baj?
J’ai mal au dos. Fáj a hátam.
J’ai mal à la tête. Fáj a fejem.
Je peux ouvrir la fenêtre ? Kinyithatom az ablakot?
Vas-y ! Rajta, csak tessék!
au bord de la mer a tengerparton
jumeaux ikrek
Allons dans la maison. Menjünk be a házba.
C’est une bonne idée. Ez egy jó ötlet.
Ila huit ans. Ő (hímnem) 8 éves.
Elle a cinquante ans. Ő (nőnem) 50 éves.
As-tu des frères ou des sœurs ? Vannak testvéreid?
J’ai une sœur. Van egy lány testvérem.
J’ai un frère. Van egy fiú testvérem.
Elle a faim. Ő éhes (nőnem).
Il s soif. Ő szomjas (hímnem).
avoir (verbe) birtokviszonyt kifejező ige
matin (nom m) reggel
un peu de temps libre egy kis szabadidő
Combien ? Mennyi? Hány?
enfant(s) (nom m) gyerek(ek)
Est-ce que vous avez des enfants ? Vannak (önnek) gyerekei?
Vannak gyerekeitek?
Vannak (önöknek) gyerekeik?
J’ai deux enfants. Két gyerekem van.
fille(s) (nom f) lánya(i) valakinek
fils (nom m) fia(i) valakinek
frère(s) (nom m) fiútestvér(ek)
sœur(s) (nom f) lánytestvér(ek)
famille (nom f) család
une grande famille egy nagy család
Vous avez combien de sœurs ? Hány lánytestvére van (önnek)?
Vous avez chaud. Melege van (önnek).
J’ai trois sœurs. Három lánytestvérem van.
Voulez-vous boire quelque chose ? Szeretne inni valamit?
jus (nom m) d’orange narancslé
bagage(s) (nom m) poggyász(ok), csomag(ok)
Ils ont quel âge, vos fils ? Hány évesek (az ön) fiai?
J’habite en France. Franciaországban lakom.
ici itt
mari (nom m) férj
chez -nál, -nél
chez nous nálunk, hozzánk
Vous venez chez nous ce soir ? Átjöttök (átjönnek) ma este hozzánk?
Avec plaisir. Örömmel.
temps (nom m) libre szabadidő
francophone (adj. m, f) frankofón (mnév hímnem, nőnem)
en plus ráadásul
femme (nom f) feleség
parent(s) (nom m) szülő(k)
une grande maison egy nagy ház
à la campagne vidéken
mère (nom f) anya
père (nom m) apa
petit(e) (adj. m) (f) kicsi (mnév hímnem) (nőnem)
petit(s)-enfant(s) (nom m) unoka (unokák)
petite-fille (nom f) lány unoka
petit-fils (nom m) fiú unoka
jumeau(x) (nom m) fiú iker (ikrek)
jumelle(s) (nom f) lány iker (ikrek)
avoir (verbe) birtokviszonyt kifejező ige
j’ai nekem van
tu as neked van
elle a neki van (nőnem)
il a neki van (hímnem)
nous avons nekünk van
vous avez nektek van, önnek van, önöknek van
elles ont nekik van (nőnem)
ils ont nekik van (hímnem)
cousine (nom f) unokatestvér (nőnem)
cousin (nom m) unokatestvér (hímnem)
oeil (nom m) szem
yeux (nom m pl.) szemek (többes szám)
bleu(e)  (adj. m) (f) kék (mnév hímnem, nőnem)
bleu(e)s ( adj. m pl) (f) kék (mnév hímnem, nőnem t.szám)
cheveux  (nom m pl) haj (többes szám)
clair(e)  (adj. m) (f) világos (mnév hímnem, nőnem)
clair(e)s  (adj. m pl) (f) világos (mnév hímnem, nőnem t.szám)
vert(e)  (adj. m) (f) zöld (mnév hímnem, nőnem)
vert(e)s  (adj. m pl) (f) zöld (mnév hímnem, nőnem t.szám)
foncé(e)  (adj. m) (f) sötét (mnév hímnem, nőnem)
foncé(e)s  (adj. pl m) (f) sötét (mnév hímnem, nőnem, t.szám)
oncle  (nom m) nagybácsi
tante  (nom f) nagynéni
frisé(e)  (adj. m) (f) göndör, hullámos (mnév hímnem, nőnem)
frisé(e)s  (adj. pl. m) (f) göndör, hullámos (mnév hímnem, nőnem, t.szám)
gris  (adj. m. sing. et pl.) szürke (mnév hímnem, egyes szám és t.szám)
grise(s)  (adj. f. sing.) (pl.) szürke (mnév nőnem, egyes szám) (t.szám)
long  (adj. m sing.) hosszú (mnév hímnem, egyes szám)
longue (adj. f sing.) hosszú (mnév nőnem, egyes szám)
longs  (adj. m pl) hosszú (mnév hímnem, t.szám)
longues  (adj. f pl) hosszú (mnév nőnem, t.szám)
belle-fille  (nom f) meny
beau-fils  (nom m)
noir(e)  (adj. m) (f) fekete (mnév hímnem, nőnem)
noir(e)s  (adj. m pl) (f) fekete (mnév hímnem, nőnem, t.szám)
court(e)  (adj. m) (f) rövid (mnév hímnem, nőnem)
court(e)s  (adj. m pl) (f) rövid (mnév hímnem, nőnem, t.szám)
belle-mère  (nom f) anyós
beau-père  (nom m) após
beaux-parents (nom m pl.) anyós és após
beaucoup sok
temps (nom m) libre szabadidő
belle-sœur  (nom f) sógornő
beau-frère  (nom m) sógor
nièce  (nom f) unokahúg
neveu  (nom m) unokaöcs

Videó ajánló

Olvasson tovább