M5 Szólalj meg!

Francial szótár - Kattints ide a 121-160. adás szavaiért!

 
 Pâques Húsvét
Joyeuses Pâques Kellemes Húsvéti Ünnepeket
le carême böjt
Jésus-Christ Jézus Krisztus
l’église (n f) templom
la messe mise
le dimanche de Pâques húsvét vasárnap
la cloche harang
le lundi de Pâques húsvét hétfő
l’œuf (n m) tojás
l’œuf en chocolat csokoládé tojás
le lapin nyúl
la poule tyúk
l’agneau (n m) bárány
le jardin kert, udvar
le panier kosár
l’œuf dur kemény tojás
l’asperge (n f) spárga
le jambon sonka
le gigot d’agneau báránycomb
le pâté de Pâques húsvéti pástétom
le nid de Pâques húsvéti fészek (tipikus francia sütemény)
les jours de la semaine a hét napjai
lundi hétfő
mardi kedd
mercredi szerda
jeudi csütörtök
vendredi péntek
samedi szombat
dimanche vasárnap
aller (v) megy (ige)
je vais én megyek
tu vas te mész
il va ő megy (hímnem)
elle va ő megy (nőnem)
nous allons mi megyünk
vous allez ti mentek, ön megy, önök mennek
ils vont ők mennek (hímnem)
elles vont ők mennek (nőnem)
venir (v) jönni (ige)
je viens én jövök
tu viens te jössz
il vient ő jön (hímnem)
elle vient ő jön (nőnem)
nous venons mi jövünk
vous venez ti jöttök, ön jön, önök jönnek
ils viennent ők jönnek (hímnem)
elles viennent ők jönnek (nőnem)
le mois (n m) hónap
l’année (n f) év
passer (v) eltölt
le village (n m) falu
la lavande (n f) levendula
la fraise (n f) eper
janvier január
février február
mars március
avril április
mai május
juin június
juillet július
août augusztus
septembre szeptember
octobre október
novembre november
décembre december
manger (v) eszik
préférer (v) jobban szeret, preferál
visiter (v) megnéz, meglátogat
voyager (v) utazik
adorer (v) imád
aimer (v) szeret
habiter (v) lakik
monter (v) felmegy
danser (v) táncol
la montagne (n f) hegy
Autriche (n f) Ausztria
Genève Genf
Allemagne (n f) Németország
la banque (n f) bank
penser (v) gondol
la couleur (n f) szín
la feuille (n f) falevél
détester (v) utál
la pluie (n f) eső
chaud (adj) meleg
il fait chaud meleg van
quand mikor, amikor
acheter (v) vesz, vásárol
regarder (v) néz
la mer (n f) tenger
au bord de la mer a tengerparton
nager (v) úszik
les fruits de mer tenger gyümölcsei
la viande (n f) hús
rester (v) marad
la saison (n f) évszak
la poule (n f) tyúk
répéter (v) ismétel (ige)
entendre (v) hall (ige)
répondre (v) válaszol (ige)
Réponds à la question. Válaszolj a kérdésre.
pondre (v) tojást rak (ige)
l’œuf (n m) tojás
le printemps (n m) tavasz
l’été (n m) nyár
l’automne (n m) ősz
l’hiver (n m) tél
le jardin (n m) kert, udvar
le poulailler (n m) tyúkól
comprendre (v) ért, megért (ige)
maintenant most
Qu’est-ce que tu fais ? Mit csinálsz?
Tu attends quelqu’un ? Vársz valakit?
attendre (v) vár (ige)
descendre (v) lemegy, leszáll (ige)
dans dix minutes tíz perc múlva
professeur d’histoire történelem tanár
…..n’est-ce pas ? …..ugye?
vrai igaz
aider (v) segít (ige)
pour le moment pillanatnyilag
la  Révolution (n f) française a francia forradalom
Qu’est-ce que vous faites ? Mit csinál (ön)?
tondre (v) füvet nyír (ige)
le gazon (n m) fű, gyep
la neige (n f)
fondre (v) olvad, elolvad
ma saison préférée a kedvenc hónapom
prendre (v) les vacances kivenni a szabadságot
la Corse (n f) Korzika
la physique (n f) fizika
la chimie (n f) kémia
Est-ce que tu peux m’aider ? Tudsz nekem segíteni?
la définition (n f) definíció, meghatározás
la question (n f) kérdés
le dîner (n m) vacsora
l’escalier (n m) lépcső
descendre l’escalier lemegy a lépcsőn
écouter (v) hallgat (ige)
écouter de la musique zenét hallgat
Quel est le programme aujourd’hui ? Mi a mai program?
le marché (n m) piac
vendre (v) elad, árul (ige)
arriver (v) megérkezik (ige)
Quand est-ce que tu arrives ? Mikor érkezel?
le déjeuner (n m) ebéd
la cantine (n f) ebédlő, kantin
Quelle heure est-il ? Hány óra van? Mennyi az idő?
le matin (n m) reggel
à midi délben
l’après-midi (n m) délután
finir (v) befejez (ige)
sortir (v) kimegy (ige)
la nuit (n f) éjszaka
dormir (v) alszik (ige)
…..jusqu’à quelle heure ? Hány óráig…….?
six heures du matin reggel hat óra
Il est une heure. Egy óra van.
Il est deux heures. Két óra van. (kettő után többes száma kell tenni az “heures” szót!)
Il est midi. Dél van.
Il est minuit. Éjfél van.
Il est deux heures cinq. Két óra múlt öt perccel.
Il est cinq heures et quart. Negyed hat van.
Il est huit heures et demie. Fél kilenc van.
Il est trois heures quarante. Három óra negyven van.
Il est quatre heures moins vingt. Húsz perc múlva négy óra.
Il est sept heures moins le quart. Háromnegyed hét van.
vers körül, felé
vers cinq heures öt óra körül
courir (v) fut (ige)
 à cinq heures et demie fél hatkor
de huit heures à quatre heures nyolc órától négy óráig
les parties de la journée napszakok
Est-ce que je peux vous aider ? Segíthetek?
choisir (v) választ (ige)
le hublot (n m) ablak (repülőgépen vagy hajón)
attérir (v) leszáll, landol (ige)
Merci beaucoup. Köszönöm szépen.
Je vous en prie. Kérem.
Bon voyage. Jó utat.
le train (n m) vonat
Je vais en train. Vonattal megyek.
Bon week-end. Jó hétvégét.
bâtir (v) épít (ige)
démolir (v) lerombol (ige)
réfléchir (v) gondolkodik (ige)
le sport (n m) sport
le court de tennis teniszpálya
jouer (v) au tennis teniszezik (ige)
malheureusement sajnos
la piscine (n f) uszoda
nager (v) úszik (ige)
la natation (n f) úszás
le water-polo (n m) vízilabda
le vélo (n m) kerékpár
faire (v) du vélo kerékpározik (ige)
le terrain (n m) de foot futballpálya
le football (n m) futball, labdarúgás
le match (n m) de football futballmeccs
la patinoire (n f) korcsolyapálya
patiner (v) korcsolyázik (ige)
les sports d’hiver téli sportok
le ski (n m) síelés
faire (v) du ski síel (ige)
sportif (adj m) sportos (mnév hnem)
savoir (v) tud (ige)
je sais én tudok
tu sais te tudsz
il sait ő tud (hímnem)
elle sait ő tud (nőnem)
nous savons mi tudunk
vous savez ti tudtok, ön tud, önök tudnak
ils savent ők tudnak (hímnem)
elles savent ők tudnak (nőnem)
le volley-ball (n m) röplabda
jouer (v) au volley-ball röplabdázik (ige)
le handball (n m) kézilabda
jouer (v) au handball kézilabdázik (ige)
le match (n m) meccs
le ping-pong (n m) asztalitenisz, pingpong
le badminton (n m) tollaslabda
le baseball (n m) baseball
l’instrument (n m) de musique hangszer
le piano (n m) zongora
jouer (v) du piano zongorázik (ige)
le violon (n m) hegedű
la guitare (n f) gitár
le tambour (n m) dob
jouer (v) du tambour dobol (ige)
le chef d’orchestre (n m) karmester
la trompette (n f) trombita
le concert (n m) koncert
chanter (v) énekel (ige)
la chanteuse (n f) énekesnő
la flûte (n f) fuvola
le violoncelle (n m) cselló
musicien(ne) zenész(nő)
exactement pontosan
Je ne sais pas exactement. Nem tudom pontosan.
les activités de loisirs szabadidős tevékenységek
vouloir (v) akar, szeretne (ige)
je veux én akarok
tu veux te akarsz
il veut ő akar (hímnem)
elle veut ő akar (nőnem)
nous voulons mi akarunk
vous voulez ti akartok, ön akar, önök akarnak
ils veulent ők akarnak (hímnem)
elles veulent ők akarnak (nőnem)
le théâtre (n m) színház
le cinéma (n m) mozi
voir (v) lát (ige)
nouveau (adj m) új (mnév hnem)
ranger (v) la chambre rendet rakni a szobában
promener (v) le chien kutyát sétáltatni
manger (v) une glace enni egy fagylaltot
la randonnée (n f) túra, kirándulás
C’est une bonne idée. Ez egy jó ötlet.
la bibliothèque (n f) könyvtár
lire (v) olvas (ige)
le livre (n m) könyv
l’équitation (n f) lovaglás
faire de l’équitation lovagolni
le cheval (n m)
les chevaux lovak
la piscine (n f) uszoda
nager (v) úszik (ige)
la boîte (n f) diszkó
danser (v) táncol (ige)
prendre (v) un verre inni (ige) egy pohárral
le sandwich (n m) szendvics
la nature (n f) természet
en plein air a szabadban
la promenade (n f) séta
étudier (v) tanulni
Il fait très beau. Nagyon szép idő van.
le billet (n m) jegy
Pas de problème. Semmi gond.
chez nous nálunk, hozzánk
fêter (v) megünnepel (ige)
le catalogue (n m) katalógus
la Thaïlande Thaiföld
la pluie (n f) eső
l’Égypte Egyiptom
Je ne crois pas. Nem hiszem.
goûter (v) kóstol (ige)
la spécialité (n f) specialitás
délicieux (adj m) finom, ízletes (mnév hnem)
la cirulation (n f) közlekedés
pouvoir (v) tud, képes (ige)
je peux én tudok
tu peux te tudsz
il peut ő tud (hímnem)
elle peut ő tud (nőnem)
nous pouvons mi tudunk
vous pouvez ti tudtok, ön tud, önök tudnak
ils peuvent ők tudnak (hímnem)
elles peuvent ők tudnak (nőnem)
le train (n  m) vonat
voyager en train vonattal utazni
la gare (n f) vasútállomás
traditionnel (adj m) hagyományos (mnév hnem)
traditionnelle (adj f) hagyományos (mnév nőnem)
le lieu (n m) hely
visiter (v) megnézni, maglátogatni (ige)
le métro (n m) metró
prendre (v) le métro metróval menni
le vélo (n m) kerékpár
faire (v) du vélo kerékpározni
le trottoir (n m) járda
la chaussée (n f) út
traverser (v) la chaussée átmenni az úton
le passage pour piétons (n m) gyalogos átkelőhely
la voiture (n f) autó
le stationnement (n m) parkolás
interdit (adj m) tilos, tiltott (mnév hnem)
garer (v) la voiture leparkolni az autót
Tu as raison. Igazad van.
commander (v) rendel (ige)
regarder (v) néz (ige)
réserver (v) foglal (ige)
Combien ? Mennyi? Hány?
adulte (adj) felnőtt (mnév)
l’escargot( n m) csiga
fumer (v) dohányzik (ige)
non-fumeur (adj m) nem dohányzó (mnév hnem)
le feu (n m) rouge piros lámpa
le feu (n m) vert zöld lámpa
aller (v) en voiture autóval menni
la carte (n f) térkép
la ville (n f) város
demander (v) kérdez, kér (ige)
louer (v) bérel (ige)
location (n f) de voiture autókölcsönző
entrer (v) belép, bemegy (ige)
donner (v) ad (ige)
les coordonnées personnelles személyes adatok
enregistrer (v) les bagages feladni a csomagokat
appeler (v) un taxi egy taxit hívni
arriver (v) érkezik (ige)
aller (v) tout droit egyenesen menni
tourner (v) à droite jobbra fordulni
le panneau (n m) tábla
avancer (v) előre menni (ige)
rouler (v) menni, gurulni (ige)
s’arrêter (v) megáll (ige)
l’arrêt d’autobus buszmegálló
le billet (n m) d’autobus buszjegy
la gare routière (n f) buszállomás
dans la rue az utcán

Videó ajánló

Olvasson tovább