M5 Szólalj meg!

Olasz szótár - Kattints ide az 41-80. adás szavaiért!

 
il contesto a szövegkörnyezet
l´età az életkor
la professione a foglalkozás
il soggetto az alany
la funzione a funkció
l´uso a használat
il lavoro a munka
il compleanno a születésnap
la festa az ünnepség
il sindaco a polgármester
la persona a személy
l´informazione az információ
la parte a rész
la descrizione a leírás
la vicina a szomszéd nő
la cena a vacsora
il compleanno a születésnap
la frase a mondat
il/la paziente a páciens
il/la nipote itt: unoka
la nonna a nagymama
il parente a rokon
lo schermo a képernyő
l´espressione a kifejezés
la frase a mondat
il dialogo a párbeszéd
la domanda a kérdés
il testo a szöveg
la tabella a táblázat
il dato az adat
il nome a név
la conferenza a konferencia
Igék:
collegare összekötni
esaminare megvizsgálni
lavorare dolgozni
riferirsi hivatkozni, vonatkoztatni
presentare bemutatni
chiedere kérni
trovarsi található
osservare megfigyelni
analizzare elemezni
sapere tudni
vedere látni
sembrare látszani
fare attenzione figyelni
ordinare rendezni
completare kiegészíteni
controllare ellenorizni
chiarire világosítani
Egyéb:
qualcuno valaki
invece viszont
giovane fiatal
ancora még
importante fontos
diverso különböző
stamattina ma reggel
normale normális
gentile kedves
adesso most
interessante érdekes
l´aggettivo a melléknév
basilare alap-
la moglie a feleség
il sindaco a polgármester
bellissimo/a nagyon szép
elegante elegáns
alla moda divatos
brutto/a csúnya
dire mondani
carino/a aranyos
l´esempio a példa
la negazione a tagadás
la regola a szabály
facile könnyű
usare használni
la parola a szó
negare tagadni
la qualità a minőség
l´oggetto a tárgy
la blusa a blúz
la maglietta a póló
importante fontos
sapere tudni
corretto/a helyes
spiegare magyarázni
ieri tegnap
pronto Amikor felvesszük a telefont
scusa elnézést
l´uomo a férfi
sbagliare hibázni
parlare beszélni
la voce a hang
simile hasonló
osservare megfigyelni
grande nagy
piccolo kicsi
vecchio öreg
nuovo új
la coppia a pár
il contrario az ellentét
l´appartamento a lakás
l´edificio az épület
purtroppo sajnos
subito azonnal
bravo/a ügyes
il canto az ének
la letteratura az irodalom
simpatico/a szimpatikus
gentile kedves
l´esercizio a gyakorlat, a feladat
praticare gyakorolni
completare kiegészíteni
la frase a mondat
il colore a szín
il Babbo Natale a Télapó
l´arcobaleno a szivárvány
viola lila
blu sötétkék
verde zöld
giallo/a sárga
arancione narancssárga
rosso/a piros
anche is
il tesoro a kincs
il giorno a nap
la visita a látogatás
parlare beszélni
vale la pena megéri
raccontare mesélni
nascere születni
la città a város
il santo a szent
il patrono a pártfogó, a védőszent
adottare örökbe fogadni
la leggenda a legenda
la figura a figura
portare hozni
il regalo az ajándék
lo stivale a csizma
la macchina az autó
azzurro/a kék
la mela az alma
l´arancia a narancs
la renna a rénszarvas
la pallina a labdácska
il punto pont, itt: pötty
rosa rózsaszín
bianco/a fehér
la bambola a baba
i capelli a haj
nero/a fekete
il giocatore a játékos
troppo túl(ságosan)
essere soddisfatto elégedettnek lenni
la blusa a blúz
marrone barna
piacere tetszeni
la maglietta a póló
forse talán
altro másik
grigio/a szürke
triste szomorú
la negazione a tagadás
l´affermazione az állítás
negare tagadni
il verbo az ige
l´espressione a kifejezés
esprimere kifejezni
il bisogno a szükséglet
insieme együtt
significare jelenteni
possedere birtokolni
sentire érezni
la sensazione az érzés
avere molto da fare sok tennivalója van
avere tempo van ideje
avere fretta sietni
mi dispiace sajnálom
avere fame éhesnek lenni
avere sete szomjasnak lenni
avere sonno álmosnak lenni
stanco/a fáradt
Tutto a posto. Minden rendben.
avere caldo melege van
avere freddo fázni
la novità az újdonság
imparare megtanulni
guardare nézni
il leone az oroszlán
Mi piace. Tetszik.
avere paura félni
il gorilla a gorilla
forse talán
qualcosa valami
impegnato elfoglalt
occuparsi di foglalkozni
avere mal di pancia fáj a hasa
avere dolore di… valamilyen fájdalma van
il bimbo a baba
cattivo/a rossz
la condizione az állapot
sentirsi bene jól érezni magát
ricordarsi emlékezni
importante fontos
corretto/a helyes
mancare hiányozni
avvicinarsi közeledni
il natale a karácsony
vero igaz
purtroppo sajnos
Che peccato! De kár!
la festa az ünnep
festeggiare ünnepelni
la nascita a születés
la canzone a dal
natalizio/a karácsonyi
l´albero a fa
il regalo az ajándék
Buon Natale! Boldog karácsonyt!
grazie köszönöm
Anche a te! Neked is!
il conto alla rovescia a visszaszámlálás
mancare hiányozni
la novità az újdonság
aspettare várni
il panettone a panettone
la pallina a gömb
decorare díszíteni
esaminare megvizsgálni
la fine dell´anno az év vége
soprattutto mindenekelőtt
l´esempio a példa
mostrare mutatni
riposare pihenni
il lavoro a munka
il giorno libero a szabadnap
il giovane a fiatal
vero? igaz?
Felice Anno Nuovo! Boldog új évet!
caro/a kedves
il Capodanno az év vége
cucinare főzni
il dolce az édesség
tipico/a tipikus
niente semmi
il bianco natale a fehér karácsony
la neve a hó
insieme együtt
l´abitudine a szokás
la messa a mise
andare menni
famoso híres
il canto az ének
il titolo a cím
l´aiuto a segítség
la stella a csillag
scendere lejönni
il re a király
il cielo az ég
venire jönni
la grotta a barlang
il Creatore a Teremtő
la povertà a szegénység
la pace a béke
il capitolo a fejezet
l´apprendimento a tanulás
l´anno az év
la cosa a dolog
l´articolo a névelő
l´articolo determinativo a határozott névelő
l´articolo indeterminativo a határozatlan névelő
l´animale az állat
il genere a nem
guardare nézni
il leone az oroszlán
l´ippopotamo a víziló
la zebra a zebra
interessante érdekes
l´orso a medve
troppo túl
lo studente a diák
tedesco német
la fattoria a tanya, gazdaság, farm
il gallo a kakas
la gallina a tyúk
il pulcino a csibe
il cane a kutya
il gatto a macska
il cavallo a ló
la mucca a tehén
la pecora a bárány
l´invito a meghívó
Come si chiama …? Hogy hívják …?
Vale la pena! Megéri!
Pronto! Halló! (Telefon felvétele)
il centro a városközpont
pieno tele
l´albergo a szálloda
comodo kényelmes
vicino a közel
il teatro a színház
l´arena az aréna
il panino a szendvics
il dolce az édesség
eccelente kitűnő
prendere venni
la struttura a szerkezet
la presenza a jelenlét
la persona a személy

Videó ajánló

Olvasson tovább