M5 Szólalj meg!

Spanyol szótár - Kattints ide a 81-120. adás szavaiért!

 
EL ARTÍCULO DEFINIDO HATÁROZOTT NÉVELŐ
EL ARTÍCULO INDEFINIDO HATÁROZATLAN NÉVELŐ
EL A (HÍMNEMŰ HATÁROZOTT NÉVELŐ)
LA A (NŐNEMŰ HATÁROZOTT NÉVELŐ)
UN EGY (HÍMNEMŰ HATÁROZATLAN NÉVELŐ)
UNA EGY (NŐNEMŰ HATÁROZATLAN NÉVELŐ)
EL ANIMAL ÁLLAT
EL PERRO KUTYA
EL GATO MACSKA
EL TORO BIKA
SEGURO BIZTOS
SINO HANEM
GRACIOSO VICCES
CREER HINNI, GONDOLNI
EL PUEBLO FALU
FAMOSO HÍRES
EL BURRO SZAMÁR
MONTAR FELSZÁLLNI
DAR UN PASEO SÉTÁT TENNI
LA CALLE UTCA
LA HEMBRA NŐSTÉNY
LA RAZA FAJ, FAJTA
EL ELEFANTE ELEFÁNT
LA TROMPA ORMÁNY
EL CABALLO
LA JIRAFA ZSIRÁF
EN CASA OTTHON
EL CAMPO VIDÉK
EL CERDO MALAC
LA VACA TEHÉN
LA GALLINA TYÚK
EL GALLO KAKAS
LA GRANJA TANYA
EL CORDERO BÁRÁNY
EL POLLITO CSIBE
MAÑANA HOLNAP
EL PARQUE ZOOLÓGICO ÁLLATKERT
EL MONO MAJOM
GUSTAR TETSZENI, SZERETNI
ENCANTAR IMÁDNI
CORRESPONDIENTE MEGFELELŐ
POR ESTA RAZÓN EMIATT, EZÉRT
ENORME HATALMAS
VALE OK, RENDBEN
VERDADERO VALÓSÁGOS
¿CUÁL? MELYIK?
FALTAR HIÁNYOZNI
LA PALABRA SZÓ
MIRAR NÉZNI
LA PREPOSICIÓN PREPOZÍCIÓ
LA BEBIDA ITAL
EMPEZAR KEZDENI
TRATAR (SOBRE) SZÓL (VMRŐL)
EL ALIMENTO ÉLELMISZER
MIRAR NÉZNI
MIRAD NÉZZÉTEK!
EL VASO POHÁR
CADA MINDEGYIK, MINDEN EGYES
EL VINO BOR
EL VINO BLANCO FEHÉRBOR
EL VINO ROSADO ROSÉ
EL VINO TINTO VÖRÖSBOR
LA CERVEZA SÖR
PREFERIR PREFERÁLNI, ELŐNYBEN RÉSZESÍTENI
TRADUCIR LEFORDÍTANI
SABER TUDNI
DESAYUNAR REGGELIZNI
JUNTOS EGYÜTT
LA BROMA VICC, TRÉFA
AMPLIAR BŐVÍTENI
EXPRESAR KIFEJEZNI
LA POSESIÓN BIRTOKLÁS
LA PERTENENCIA VKHEZ/VMHEZ VALÓ TARTOZÁS
AUNQUE BÁR, HABÁR
LA FUNCIÓN FUNKCIÓ
EL CONTENIDO TARTALOM
APETECER KÍVÁNNI
LA TOSTADA PIRITÓS
EL TOMATE PARADICSOM
EL ZUMO DE NARANJA NARANCSLÉ
LA LECHE TEJ
TOMAR FOGYASZTANI (ENNI/INNI)
LA MANTEQUILLA VAJ
LA MERMELADA LEKVÁR
POR LAS MAÑANAS REGGELENTE
SOLER SZOKNI
  YO SUELO ÉN SZOKTAM
EL ACEITE DE OLIVA OLÍVAOLAJ
LA SAL
EL HUEVO COCIDO FŐTT TOJÁS
EL DESAYUNO REGGELI
EL MERCADO PIAC
LA MANZANA ALMA
LA PERA KÖRTE
LA UVA SZŐLŐ
LA NARANJA NARANCS
LA MANDARINA MANDARIN
EL KIWI KIWI
LA SANDÍA GÖRÖGDINNYE
LA CESTA KOSÁR
EL POSTRE DESSZERT
LA MACEDONIA DE FRUTAS GYÜMÖLCSSALÁTA
LA TARTA DE LIMÓN CITROMTORTA
LLEVAR TARTALMAZNI
AYER TEGNAP
LA VERDURA ZÖLDSÉG
¿ALGO MÁS? MÉG VALAMIT?
LA LECHUGA SALÁTA
EL MENÚ DEL DÍA NAPI MENÜ
LA ENSALADA MIXTA VEGYES SALÁTA
LA CEBOLLA HAGYMA
LA ACEITUNA OLÍVABOGYÓ
EL PEPINO UBORKA
EL AJO FOKHAGYMA
FALTAR HIÁNYOZNI
EL INGREDIENTE HOZZÁVALÓ
EL PRODUCTO TERMÉK
TÍPICO TIPIKUS, JELLEGZETES
CULTIVAR TERMESZTENI
ESPECIALMENTE FŐLEG
EL SABOR ÍZ
LA LISTA DE LA COMPRA BEVÁSÁRLÓ LISTA
TAL VEZ TALÁN
SANO EGÉSZSÉGES
EL OBJETO TÁRGY
COTIDIANO MINDENNAPI
EL ADJETIVO POSESIVO JELZŐI BIRTOKOS NÉVMÁS
ESTAR LISTO/A KÉSZ LENNI
EL LIBRO KÖNYV
EL CUADERNO FÜZET
LA MOCHILA HÁTIZSÁK
EL BOLÍGRAFO TOLL
EL LÁPIZ CERUZA
LA DIFERENCIA KÜLÖNBSÉG
FIJARSE EN FIGYELNI VMRE
AL PRINCIPIO DE VMNEK AZ ELEJÉN
MUCHOS/AS SOK
LA HORA IDŐ
EL RELOJ ÓRA (KÉSZÜLÉK)
EL ORDENADOR SZÁMÍTÓGÉP
APAGAR KIKAPCSOLNI
SALIR KIMENNI, INDULNI
EL DUEÑO GAZDI
HAY QUE + INFINITIVO KELL (VMIT CSINÁLNI)
POSEER BIRTOKOLNI
POSEÍDO BIRTOKOLT
NUEVO ÚJ
EL COMPAÑERO (OSZTÁLY)TÁRS
EMPEZAR KEZDENI
LA CLASE (TAN)ÓRA
LENTO LASSÚ
ANTIGUO RÉGI
CARO DRÁGA
EL MÓVIL MOBIL
LA LLAMADA HÍVÁS
HACER UNA LLAMADA HÍVÁST INDÍTANI, HÍVNI
¡QUÉ HORROR! EZ BORZASZTÓ!
FUNCIONAR MŰKÖDNI
LA GARANTÍA GARANCIA
LLEVAR ELVINNI
EL SERVICIO TÉCNICO SZERVÍZ
EL APARATO KÉSZÜLÉK
BUENO
RÁPIDO GYORS
PARECER TŰNNI
ALEGRARSE ÖRÜLNI
ME ALEGRO ÖRÜLÖK
ARREGLAR MEGJAVÍTANI
CÓMODAMENTE KÉNYELMESEN
PERFECTAMENTE TÖKÉLETESEN
NECESARIO SZÜKSÉGES
COMPROBAR ELLENŐRIZNI
EL INTRUSO KAKUKKTOJÁS
ADEMÁS DE VMIN KÍVÜL
EL JEFE FŐNÖK
LA SECRETARIA TITKÁRNŐ
ÚTIL HASZNOS
INTERESANTE ÉRDEKES
GRANDE NAGY
la vivienda lakás
las partes de la casa a lakás részei
el salón nappali
la cocina konyha
el dormitorio hálószoba
el cuarto de baño fürdőszoba
el comedor étkező
el jardín kert
grande nagy
saber tudni
el piso lakás
pequeño kicsi
entonces akkor
luminoso világos
bonito szép
da al jardín a kertre néz
el sofá kanapé
el televisor tévé(készülék)
seguir folytatni
repetir ismételni
faltar hiányozni
anterior korábbi, előző
la palabra szó
adecuado megfelelő
la mesa asztal
la nevera hűtő
practicar gyakorolni
poner tenni, rakni
recordar emlékezni
esta vez ezúttal
venir jönni
viene jön
al agente inmobiliario ingatlanügynök
mostrar (meg)mutatni
interesado érdeklődő
la terraza terasz
al lado mellett
gustar tetszeni, kedvelni
me gusta tetszik
aparcar parkolni
el coche kocsi
el garaje garázs
perfecto szuper
además továbbá
luego utána
indicar jelölni
el lugar hely
el intruso kakukktojás
utilizar használni
con val, -vel
en ban, -ben, -on, -en, ön
clasificar csoportosít
la categoría kategória
la terminación végződés
estudiar tanulni
viajar utazni
practicar gyakorolni
¿A dónde? Hova?
Estados Unidos Egyesült Államok
la escala átszállás
primero először
Amsterdam Amszterdam
Nueva York New York
Los Ángeles Los Angeles
la ciudad város
el país ország
la abreviación rövidítés
referirse (a) utalni vmire
Francia Franciaország
París Párizs
¿De dónde? Honnan?
Alemania Németország
todos mindenki, mindannyian
trasladarse elmenni (vhova)
el lugar hely
distante messzi, távoli
cualquier bármilyen
el medio de locomoción közlekedési, szállító eszköz
quitar levenni
poner tenni, rakni
otra vez megint, még egyszer
añadir hozzátenni
el idioma nyelv
bilingüe kétnyelvű
la escuela (általános) iskola
el instituto gimnázium
la universidad egyetem
como mint
el infinitivo főnévi igenév
bailar táncolni
nuevo új
el comercio internacional nemzetközi kereskedelem
Lima Lima
Perú Peru
la Habana Havanna
Cuba Kuba
cantar énekelni
intentar megpróbálni
el siguiente következő
sobre todo főleg
el verano nyár
la amiga barátnő
el avión repülő
en avión repülőn
siempre mindig
a veces néha
el coche kocsi
en coche kocsival
el hombre férfi
la forma forma, alak
hablar beszélni
cada día minden nap
dar adni
el último utolsó
el paso lépés
el tren vonat
en tren vonattal
Polonia Lengyelország
cuando amikor
cómodo kényelmes
Varsovia Varsó
visitar meglátogatni
trabajar dolgozni
el intruso kakukktojás
la línea sor
en total összesen
COMER ENNI
BEBER INNI
LA COMIDA ÉTEL
LA BEBIDA ITAL
EL VINO BOR
EL VINO TINTO VÖRÖSBOR
EL VINO BLANCO FEHÉR BOR
SIEMPRE MINDIG
LA ESPECIALIDAD SPECIALITÁS
EL PESCADO HAL
EL BACALAO TŐKEHAL
LA CARNE HÚS
LA PATATA KRUMPLI
LA ENSALADA SALÁTA
RICO FINOM
¡QUÉ APROVECHE! JÓ ÉTVÁGYAT!
EL ZUMO DE NARANJA NARANCSLÉ
QUITAR LEVENNI
LA TERMINACIÓN VÉGZŐDÉS
EL VASO POHÁR
UN VASO DE AGUA EGY POHÁR VÍZ
POR LA MAÑANA REGGEL
EL TÉ VERDE ZÖLD TEA
POCAS VECES RITKÁN
EL BOCADILLO SZENDVICS
EL JAMÓN SONKA
EL QUESO SAJT
LA TARTA DE MANZANA ALMATORTA
LA TABLA TÁBLÁZAT
LA PANTALLA KÉPERNYŐ
LA LETRA BETŰ
EL PLÁTANO BANÁN
CORRER FUTNI
EL CHIRINGUITO TENGERPARTI BÁR
LOS MARISCOS TENGERI HERKENTYŰK
CALAMARES TINTAHAL
PATATAS FRITAS SÜLT KRUMPLI
SEGURO BIZTOS
FRESCO FRISS
SOPORTAR ELVISELNI
LA SANDÍA GÖRÖGDINNYE
LA PIÑA ANANÁSZ
EL ABANICO LEGYEZŐ
POR SUPUESTO TERMÉSZETESEN
EL INSTRUMENTO ESZKÖZ
REFRESCARSE FELFRISSÜLNI, FELFRISSÍTENI
HACE CALOR MELEG VAN
PRECISAMENTE PONTOSAN
POR ESO EZÉRT
CUIDARSE VIGYÁZNI MAGÁRA
PASEAR SÉTÁLNI
SANO EGÉSZSÉGES
VERDURA ZÖLDSÉG
GAMBAS RÁK
MEJILLONES FEKETE KAGYLÓ
METER BETENNI
EL PARQUE PARK
HACER DEPORTE SPORTOLNI
ESCRIBIR ÍRNI
VIVIR ÉLNI, LAKNI
DESCUBRIR FELFEDEZNI
EL AEROPUERTO REPÜLŐTÉR
IR DE VACACIONES NYARALNI MENNI
ABRIR NYITNI
LA MALETA BŐRÖND
POR SUPUESTO PERSZE
AHORA MISMO MOST RÖGTÖN, AZONNAL
LA POSTAL KÉPESLAP
VALE OKÉ
EL CORREO ELECTRÓNICO E-MAIL
ESTAR DE VACACIONES NYARALNI LENNI
EL CASO ESET
MIENTRAS MIKÖZBEN
EL TREN VONAT
PASAR TÖLTENI (PL. VAKÁCIÓT, IDŐT)
COLOCAR TENNI, RAKNI
HAY QUE PRACTICAR GYAKOROLNI KELL
LA INVITACIÓN MEGHÍVÓ
ANTES ELŐBB
TODO MINDEN
LA HABITACIÓN SZOBA
LA OPINIÓN VÉLEMÉNY
REGALAR AJÁNDÉKOZNI
LA JARRA KANCSÓ
CITAR EMLÍT
AGRUPAR CSOPORTOSÍTANI
JUNTOS EGYÜTT
ACOGEDOR BARÁTSÁGOS (LAKÁS)
TODAVÍA MÉG
CONDUCIR VEZETNI
EL/LA TURISTA TURISTA
EL/LA CLIENTE VENDÉG, ÜGYFÉL
EL/LA RESIDENTE LAKOS
SALIR KIMENNI
LA BOLSA DE PLAYA STRANDTÁSKA
LA TOALLA TÖRÖLKÖZŐ
EL ABANICO LEGYEZŐ
LA CREMA SOLAR NAPKRÉM
EL AGUA MINERAL ÁSVÁNYVÍZ
LA REVISTA MAGAZIN
EL LIBRO KÖNYV
LEER OLVASNI
TOMAR EL SOL NAPOZNI
CHARLAR BESZÉLGETNI
EL BALÓN LABDA
JUGAR JÁTSZANI
POR CIERTO APROPÓ
APARECER MEGJELENNI, ELŐFORDULNI
APARECIDO ELŐFORDULÓ, ELŐFORDULT

Videó ajánló

Olvasson tovább