M5 Szólalj meg!

Spanyol szótár - Kattints ide a 121-160. adás szavaiért!

 
EL MOBILIARIO BERENDEZÉS
EL BANCO BANK
EL AGENTE INMOBILIARIO INGATLANÜGYNÖK
EL MUEBLE BÚTOR
LA TIENDA DE MUEBLES BÚTORBOLT
LA MESA ASZTAL
EL SOFÁ KANAPÉ
LA SILLA SZÉK
COMPAR VÁSÁROLNI, VENNI
LA PAREJA PÁR
AYUDAR SEGÍTENI
¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLES? MIBEN SEGÍTHETEK ÖNÖKNEK?
EL SILLÓN FOTEL
NECESITAR SZÜKSÉGE VAN
LA LÁMPARA LÁMPA
LA OFERTA AKCIÓ
LA MESA DE COMEDOR ÉTKEZŐASZTAL
ESTÁ AMUEBLADO BERENDEZETT
TOTALMENTE TELJESEN
EL DORMITORIO HÁLÓSZOBA
LA CAMA ÁGY
EL GARAJE GARÁZS
EL SÓTANO ALAGSOR
HABLAR BESZÉLNI
PREGUNTAR KÉRDEZNI
INDICAR JELÖLNI
EL CASO ESET
HALLARSE TALÁLHATÓ
LA OFICINA IRODA
MUCHO SOK
EL TRABAJO MUNKA
DORMIR ALUDNI
YA MÁR
CONMIGO VELEM
MÁS TARDE KÉSŐBB
QUITAR LEVENNI
LA TERMINACIÓN VÉGZŐDÉS
AÑADIR HOZZÁTENNI
CONTESTAR VÁLASZOLNI
EL PAÍS ORSZÁG
LA HABITACIÓN SZOBA
ESTAR DESORDENADO RENDETLEN
TENER RAZÓN IGAZA VAN
TAL VEZ TALÁN
EL ARMARIO SZEKRÉNY
ENCONTRAR MEGTALÁLNI
LA LOCALIZACIÓN ELHELYEZKEDÉS
ESTÁ CLARO VILÁGOS, ÉRTHETŐ
LA DIFERENCIA KÜLÖNBSÉG
LUMINOSO VILÁGOS
EL ADVERBIO DE LUGAR HELYHATÁROZÓ
AL LADO (DE) MELLETT
DETRÁS (DE) MÖGÖTT
DELANTE (DE) ELŐTT
EL TELEVISOR TÉVÉ KÉSZÜLÉK
DEBAJO (DE) ALATT
SEGURAMENTE BIZTOS
ENFRENTE (DE) SZEMBEN
CERCA (DE) KÖZEL
SEMANA SANTA NAGYHÉT
RELIGIOSO VALLÁSI, VALLÁSOS
EL DOMINGO DE RAMOS VIRÁGVASÁRNAP
EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN HÚSVÉT VASÁRNAP
DURAR TARTANI (IDŐBEN)
LA SEMANA HÉT
EL LUNES HÉTFŐ
EL MARTES KEDD
EL MIÉRCOLES SZERDA
EL JUEVES CSÜTÖRTÖK
EL VIERNES PÉNTEK
EL SÁBADO SZOMBAT
EL DOMINGO VASÁRNAP
IR MENNI
VENIR JÖNNI
LA PROCESIÓN KÖRMENET
IR DE VIAJE ELUTAZNI
PORTUGAL  PORTUGÁLIA
LA MISA MISE
LA SAETA VALLÁSI ÉNEK
APROVECHAR KIHASZNÁLNI
CONMIGO VELEM
CONTIGO VELED
LA MIEL MÉZ
LA TORRIJA HÚSVÉTI ÉDESSÉG (ÉDES BUNDÁSKENYÉR)
PREPARAR KÉSZÍTENI
EL DULCE ÉDESSÉG
LA BASE ALAP
EL PAN KENYÉR
LA MIEL MÉZ
LA CANELA FAHÉJ
EL HUEVO TOJÁS
RICO/A FINOM
BREVE RÖVID
RESUMEN ÖSSZEFOGLALÓ
LA PALABRA CLAVE KULCSSZÓ
LA AGENDA NOTESZ,  HATÁRIDŐNAPLÓ
QUEDARSE MARADNI
POR SUPUESTO TERMÉSZETESEN
A MENUDO GYAKRAN
CASI MAJDNEM
EL PARTIDO MECCS
¡QUÉ PENA! DE KÁR!
SEGURO BIZTOS
ESTAR SEGURO (EN ALGO) BIZTOSNAK LENNI (VMBEN)
EL CLIENTE ÜGYFÉL
REPETIR MEGISMÉTELNI
EL CONCIERTO KONCERT
TENER RAZÓN IGAZA VAN
EL MES HÓNAP
ENERO JANUÁR
FEBRERO FEBRUÁR
MARZO MÁRCIUS
ABRIL ÁPRILIS
MAYO MÁJUS
JUNIO JÚNIUS
JULIO JÚLIUS
AGOSTO AUGUSZTUS
SEPTIEMBRE SZEPTEMBER
OCTUBRE OKTÓBER
NOVIEMBRE NOVEMBER
DICIEMBRE DECEMBER
HABLAR BESZÉLNI
CANTAR ÉNEKELNI
BAILAR TÁNCOLNI
CELEBRAR ÜNNEPELNI, TARTANI
REGRESAR VISSZAJÖNNI
EL PLAN TERV
PRIMERO ELSŐ
EL CARNAVAL KARNEVÁL
EL CUMPLEAÑOS SZÜLETÉSNAP
INVITAR MEGHÍVNI
¡QUÉ GUAY! DE KIRÁLY!
EL IDIOMA (IDEGEN)NYELV
EL INGLÉS ANGOL
EL PORTUGUÉS PORTUGÁL
EL ALEMÁN NÉMET
INGLATERRA ANGLIA
DURANTE ALATT (IDŐBEN)
PARTICIPAR RÉSZT VENNI
LA CANCIÓN DAL, ÉNEK
IR DE VACACIONES NYARALNI MENNI
TODO EL VERANO EGÉSZ NYÁRON
PORQUE MERT
PASAR TÖLTENI (IDŐT, VAKÁCIÓT)
A PARTIR DE VMITŐL KEZDŐDŐEN
TRABAJAR DOLGOZNI
LA FECHA DÁTUM, IDŐPONT
EMPEZAR KEZDENI
EL HORARIO DE VERANO NYÁRI MUNKAREND
MÁS TÖBB
ORGANIZAR SZERVEZNI
ALGO VALAMI, VALAMIT
MEJOR INKÁBB
VERDAD IGAZ
ESTUDIAR TANULNI
EL VIAJE UTAZÁS
VIAJAR UTAZNI
LA ESTACIÓN ÉVSZAK
EL AÑO ÉV
LA PRIMAVERA TAVASZ
EL VERANO NYÁR
EL OTOÑO ŐSZ
EL INVIERNO TÉL
CORRER FUTNI
TODOS LOS DÍAS MINDEN NAP
EL FIN DE SEMANA HÉTVÉGE, HÉTVÉGÉN
ENTRE SEMANA HÉTKÖZBEN
EL DEPORTE SPORT
HACER DEPORTE SPORTOLNI
LA FRITURA DE PESCADO SÜLT HALAK
LEER OLVASNI
LA REVISTA MAGAZIN
VER LA TELEVISIÓN TÉVÉZNI
EL PROGRAMA MŰSOR
NADA SEMMI, SEMMIT
ESPECIAL KÜLÖNÖS
NORMALMENTE ÁLTALÁBAN
COMER FUERA “KINT” ENNI (ÉTTEREMBEN)
LA PELÍCULA FILM
LA TELENOVELA TÉVÉSOROZAT
LA ESPOSA FELESÉG
MIENTRAS AMÍG, MIALATT
LISTO/A OKOS
PEQUEÑO/A KICSI
LA ÉPOCA KORSZAK, IDŐSZAK
CUANDO AMIKOR
RENACER ÚJJÁSZÜLETIK
DE NUEVO ÚJRA, MEGINT
LA NATURALEZA TERMÉSZET
CREER HINNI, GONDOLNI
COMPRENDER ÉRTENI
LO SIENTO SAJNÁLOM, ELNÉZÉST
LA FRESA EPER
LA FRAMBUESA MÁLNA
SOBRE TODO FŐLEG
NO IMPORTA NEM SZÁMÍT
VENDER ELADNI
EL MERCADO PIAC
SOBRAR VAN BŐVEN, TÚL SOK VAN
LA INVITACIÓN MEGHÍVÓ
(SER) DESORDENADO/A RENDETLEN
EL PRONOMBRE PERSONAL SZEMÉLYES NÉVMÁS
EMPEZAR KEZDENI, KEZDŐDNI
ESTAR LISTO/A KÉSZ LENNI
LA HORA ÓRA, IDŐ
¿QUÉ HORA ES? HÁNY ÓRA VAN?
LA PARADA MEGÁLLÓ
SALIR INDULNI
EL RELOJ ÓRA (ESZKÖZ)
LA PUERTA DE EMBARQUE BESZÁLLÓ KAPU
DECIDIR ELDÖNTENI
REPARTIR SZÉTOSZTANI
LA FECHA DÁTUM, IDŐPONT
LA INVITACIÓN MEGHÍVÓ
ENCONTRAR MEGTALÁLNI
EL COLOR SZÍN
LA MESA ASZTAL
ABRIR NYITNI
EL BANCO BANK
EL TREN VONAT
EL CLIENTE ÜGYFÉL
EL JEFE FŐNÖK
LA PAREJA PÁR
¿EN SERIO? KOMOLYAN? TÉNYLEG?
¡DIOS MÍO! ÚRISTEN!
RECORDAR EMLÉKEZNI
VIVIR ÉLNI, LAKNI
LA CIUDAD VÁROS
EL PUEBLO FALU
LA CALLE UTCA
ESCONDIDO ELREJTETT
LA CARTA LEVÉL
LA HORA ÓRA (IDŐ)
TENER PRISA SIETNI
LO MÁS RÁPIDO POSIBLE A LEHETŐ LEGGYORSABBAN
EL TEATRO SZÍNHÁZ
SABER TUDNI
EL DEPORTE SPORT
EL BOXEO BOKSZ
EL INSTRUMENTO MUSICAL HANGSZER
LA GUITARRA GITÁR
EL VIOLÍN HEGEDŰ
ESQUIAR SÍELNI
AYUDAR SEGÍTENI
TOCAR ÉRINTENI; JÁTSZANI (HANGSZEREN)
EL PIANO ZONGORA
EL TAMBOR DOB
LA TROMPETA TROMBITA
EL/LA VIOLONISTA HEGEDŰS
EL/LA GUITARRISTA GITÁROS
LLEGAR ÉRKEZNI
EMPEZAR KEZDENI, KEZDŐDNI
EL CONCIERTO KONCERT
MÚSICO ZENÉSZ
EL CLARINETE KLARINÉT
EL SAXOFÓN SZAXOFON
EL/LA DEPORTISTA SPORTOLÓ
HACER DEPORTE SPORTOLNI
EL FÚTBOL LABDARÚGÁS
JUGAR AL FÚTBOL FOCIZNI
EL BALONMANO KÉZILABDA
EL BALONCESTO KOSÁRLABDA
PERTENECER (a) TARTOZNI (VALAHOVA)
EL MUNDO  VILÁG
EL EQUIPO CSAPAT
EL JUGADOR /LA JUGADORA JÁTÉKOS
LA SELECCIÓN VÁLOGATOTT
LA PELOTA LABDA
LA NATACIÓN ÚSZÁS
EL WATERPOLO VIZILABDA
EL AGUA VÍZ
LA TIERRA (SZÁRAZ)FÖLD
CARIÑO ÉDES(EM)
CIELO DRÁGÁM
CASARSE MEGHÁZASODNI
CONTIGO VELED
LA CITA RANDI
QUERER SZERETNI, AKARNI
EL OCIO SZABADIDŐ
LA ACTIVIDAD TEVÉKENYSÉG
EL TIEMPO LIBRE SZABADIDŐ
HACER CSINÁLNI
LA PELÍCULA FILM
EL CINE MOZI
IR AL CINE MOZIBA MENNI
BAILAR TÁNCOLNI
VIAJAR UTAZNI
EN CASA OTTHON
EL TEATRO SZÍNHÁZ
IR AL TEATRO SZÍNHÁZBA MENNI
LA OBRA DARAB
EL CONCIERTO KONCERT
IR AL CONCIERTO KONCERTRE MENNI
LA BANDA EGYÜTTES
TOMAR FOGYASZTANI (ENNI, INNI)
CALAMARES TINTAHAL
LA CAÑA POHÁR SÖR
LEER OLVASNI
EL PLAN TERV
LA DISCOTECA SZÓRAKOZÓHELY
LA CAMISETA PÓLÓ
LOS PANTALONES NADRÁG
EL COLOR SZÍN
EL ORDENADOR SZÁMÍTÓGÉP
LA AFICIÓN HOBBI
HACER DEPORTE SPORTOLNI
EL ENTREVISTADOR INTERJÚZTATÓ
PRACTICAR DEPORTE SPORTOT ŰZNI
EL INSTRUMENTO HANGSZER
TOCAR (HANGSZEREN) JÁTSZANI; ÉRINTENI
EL PIANO ZONGORA
LA GUITARRA GITÁR
LA PRÓXIMA VEZ LEGKÖZELEBB
VER LA TELE TÉVÉT NÉZNI
TOMAR EL SOL NAPOZNI
TENER CALOR MELEGE VAN
EL AGUA VÍZ

Videó ajánló

Olvasson tovább