M5 Szólalj meg!

Német szótár - Kattints ide a 98. heti adás szavaiért!

 

NÉMET MAGYAR

sehr nagyon
am liebsten (a) legszívesebben
vielleicht talán
sicherlich biztosan
wirklich tényleg
leider sajnos
zum Glück szerencsére
gern szívesen
lieber szívesebben
fast majdnem
kaum alig
sicherlich biztosan
wahrscheinlich valószínűleg
vielleicht talán
und so weiter… és így tovább…
wirksam hatékony
die Lieblingsaufgabe, die Lieblingsaufgaben kedvenc feladat
Verträge aushandeln, hat ausgehandelt szerződéseket leegyeztetni
der Kollege, die Kollegen kolléga (férfi)
auskommen mit + D, ist ausgekommen kijönni valakivel
die Kollegin, die Kolleginnen kolléga (nő), kollegina

Videó ajánló

Olvasson tovább