M5 Szólalj meg!

Olasz szótár - Kattints ide a 99. heti adás szavaiért!

 

OLASZ MAGYAR

perché miért? / mert
la ditta a cég
essere in chiusura bezárásra kerülni
licenziare qualcuno elbocsátani valakit
il fallimento della società a vállalat felszámolása (csőd)
il cambiamento a változás
avere esperienza tapasztalata van
il settore lavorativo a munkaágazat
il settore amministrativo adminisztrációs szakterület
avere successo sikere van
il Head hunter a fejvadász
essere disoccupato/a munkanélküli
la pratica professionale a (munka)gyakorlat
rifiutare visszautasítani
l´annuncio a hirdetés
mettersi in proprio vállalkozni
l´amministrazione az adminisztráció
il turismo a turizmus
l´educazione az oktatás
l´industria az ipar
l´informatica az informatika
spendere molti soldi sok pénzt költeni
lo stipendio a fizetés
il denaro a pénz
risparmiare megtakarítani
la pensione a nyugdíj
siccome mivel tudniillik
dato che mivel
essere soddisfatto/a di elégedettnek lenni
l´aumento a(z) (fizetés)emelés
lavorare in gruppo/ in team csapatban dolgozni
proattivo/a proaktív
per motivi famigliari családi okok
per motivi personali személyes okok
per motivi professionali szakmai okok
consultarsi con konzultálni
la promozione az előléptetés
fare gli straordinari túlórázni
le risorse umane az emberi erőforrások
il colloquio selettivo válogató beszélgetés
studiare all´università az egyetemen tanulni
ottenere un buon lavoro egy jó munkát kapni
essere laureato/a diplomásnak lenni
il falegname az asztalos
il mestiere a szakma

Videó ajánló

Olvasson tovább