M5 Szólalj meg!

Francia szótár - Kattints ide a 98. heti adás szavaiért!

 

FRANCIA MAGYAR

les adverbes de manière módhatározók
le travail munka
autre másik
les autres a többiek
chez nous nálunk
ambitieux (adj m) ambiciózus, törekvő (mnév hnem)
ambitieuse (adj f) ambiciózus, törekvő (mnév nőnem)
entendre (v) hall (ige)
apprendre (v) tanul (ige)
demain matin holnap reggel
la rencontre találkozó
personnel (adj m) személyes (mnév hnem)
personnelle (adj f) személyes (mnév nőnem)
bien (adv) jól (határozószó)
plutôt (adv) inkább (határozószó)
ensemble (adv) együtt (határozószó)
volontiers (adv) szívesen (határozószó)
dur (adv) keményen (határozószó)
fort (adv) keményen (határozószó)
mal (adv) rosszul (határozószó)
beaucoup (adv) nagyon (határozószó)
vite (adv) gyorsan (határozószó)
Comment se passe ….. ? Milyen a……? Hogy telik a……?
tout le monde mindenki
beaucoup de sok
avec val, -vel
dans ban, -ben
dynamique (adj m et f) dinamikus (mnév hnem és nőnem)
travailler en équipe csapatban dolgozni
travailler individuellement önállóan dolgozni
s’entendre bien avec……… jól kijönni …….-vel
l’entreprise (f) vállalat, cég
l’employé (m) alkalmazott (férfi)
l’employée (f) alkalmazott (női)
le collègue (m) kolléga, munkatárs (férfi)
la collègue (f) kolléga, munkatárs (női)
poser sa candidature pour…………. beadni a jelentkezését ……………-re
le poste vacant megüresedett állás
l’emploi (m) munka, foglalkozás
la condition körülmény, feltétel
les conditions de travail munkakörülmények
taper (v) gépel (ige)
réécrire (v) újraír (ige)

Videó ajánló

Olvasson tovább