M5 Szólalj meg!

Francia szótár - Kattints ide a 99. heti adás szavaiért!

 

FRANCIA MAGYAR

les adverbes de relation logique okhatározók, célhatározók
le travail munka
le lieu de travail munkahely
se déplacer (v) utazik, elutazik (ige)
encore még, még mindig
à l’appareil a telefonnál
poser des questions kérdéseket feltenni
toucher un salaire keresni, fizetést kapni
compétitif (adj m) versenyképes (mnév hnem)
compétitive (adj f) versenyképes (mnév nőnem)
comme mivel, ahogy, amint
c’est pourquoi ezért
à cause de cela emiatt
afin de + infinitif azért, hogy (utána ige szótári alakja)
pour + infinitif azért, hogy (utána ige szótári alakja)
par conséquent következésképp
donc tehát, így hát
déjà már
mais de, ám
Combien ? Mennyi, hány?
Combien d’argent ? Mennyi pénz?
élevé (adj m) magas, emelt (mnév hnem)
élevée (adj f) magas, emelt (mnév nőnem)
avoir besoin de szüksége van valamire
loin messze, távol
content (adj m) elégedett (mnév hnem)
contente (adj f) elégedett (mnév nőnem)
toujours mindig, még mindig
faire la navette ingázni
un travail temporaire ideiglenes munka
un travail à plein temps teljes munkaidős állás
la carrière karrier
faire une carrière karriert csinálni
faire des heures fixes kötött munkarendben dolgozni
faire des heures souples rugalmas (kötetlen) munkaidőben dolgozni
faire des heures supplémentaires túlórázni
gagner de l’argent pénzt keresni
le salaire fizetés
les congés payés fizetett szabadság
prendre ses congés kivenni a szabadságát
être au chômage munkanélkülinek lenni
le chômage munkanélküliség
le monde világ
le monde du travail a munka világa
présenter (v) bemutat (ige)
le participant résztvevő (férfi)
la participante résztvevő (nő)
écouter (v) hallgat (ige)
Je vous écoute. Hallgatom (önt).
pendant közben, alatt
l’uniforme (m) egyenruha
conduire (v) vezet (autót például) (ige)
faire voler reptet
voler (v) repül (ige) (azt is jelenti, hogy lop, ellop valamit)
le véhicule jármű

Videó ajánló

Olvasson tovább