Egyéb

Trisztán és Izolda, az örökké tartó szerelem

Hallgassa vissza!
 

Wagner 1840-ben, Hermann Kurz modern átdolgozásában olvasta először Gottfried von Strassburg ,,Tristan”-ját, de csak 1856-ban, a Siegfred komponálásának megszakításakor kezdett foglalkozni a gondolattal, hogy operát ír a történetből. Elhatározását három hatás motiválta. Az egyik Schopenhauer, téren, időn és okszerűségen felülemelkedő, a valóság egyesítő erejét hirdető filozófiájának mind behatóbb tanulmányozása, amellyel rokon vonásokat vélt felfedezni Strassburg művében is. A másik barátja, Otto von Wesendonck felesége, a 28 éves Mathilde iránt feltört elsöprő erejű szerelme, amelynek mintegy párhuzamára bukkant Trisztán és lzolda minden józan megfontolást elvető lángolásában. A harmadik a Ring tetralógia előadhatóságával kapcsolatos mind nagyobb aggodalma, ami ,,könnyen előadható”, egyestés opera megírására ösztönözte. Egyes források egy további tényezőként említik Berlioz Rómeó és Júlia című oratóriumának képzeletére és művészi gondolkodására gyakorolt hatását, amelynek filozófiai mondanivalójával, a szerelem földi problémákat legyőző, örökkévalóságba repítő erejével kapcsolatos véleményét maga is meg kívánta fogalmazni. Nem véletlen ugyanakkor a mű írásának kezdete sem. Siegfried és Brünnhilde kapcsolatának egyfajta folytatását, sorsuk, a halál és a szerelmi vágy összefonódásának ismétlődését találta meg Trisztán és Izolda szerelmi lángolásában.
Ősbemutatójára 1865. június 10-én került sor a müncheni Königliches Hof- und Nationaltheaterben. Az operát Magyarországon 1901. november 28-án mutatták be a budapesti operaházban.

16.01h – 17.17h I. felv. 76’00
18.21h -19.39h II. felv. 78’00
20.41h 21:56 III. felv. 75’00

IDE KATTINTVA visszahallgatható az I. felvonás!
IDE KATTINTVA visszahallgatható az II. felvonás!
IDE KATTINTVA visszahallgatható az III. felvonás!

Első felvonás
Helyszín: Trisztán hajóján
Izoldát szerelmi bánat gyötri. Úgy érzi, Trisztán elárulta, hiszen nem magának, hanem egy általa nem is ismert királynak, egy egykori gyűlölt ellenfélnek viszi őt feleségül. Bizalmasát, Brangänét kéri, vigye a férfit hozzá, de Trisztán – akiben szintén szerelem támadt az asszony iránt – udvariasan elutasítja kérését. Megfogadta ugyanis, hogy az út során nem beszél Izoldával, csak hűséges kísérőként, biztonságát óvó lovagként áll mellette. Brangäne emlékezteti Izoldát anyja varázstudományára és azokra a varázsitalokra, amelyeket magukkal hoztak és egy ládikában őriznek. Amikor aztán Kurwenal felkeresi Izoldát, hogy készülődjön, mert rövidesen kikötnek és a parton várja jövendőbelije, az asszony hűvösen azt válaszolja, hogy addig nem lép Cornwall földjére, míg Trisztán meg nem követi Morold megöléséért. Ezután utasítja Brangänét, vegye ki a ládikából a szent halálitalt és töltse egy serlegbe. Az a szándéka, hogy mindketten igyanak a békeserlegből, így ő megmenekül a szégyentől, hogy legyőzőjük asszonya legyen, Morold gyilkosa pedig elnyeri méltó büntetését. A hajó horgonyt vet és Trisztán Izolda kérésének megfelelően megjelenik lakrészében. Az asszony felelősségre vonja hűvös, visszautasító magatartásáért, majd, békülékenységet színlelve azt javasolja, igyanak a békepohárból, így Trisztán azt mondhatja majd urának, hogy jövendőbelijével, akinek egykori vőlegényét megölte, békét kötöttek. A lovag, miután Izolda is így tett, iszik a pohárból. Brangäne azonban méreg helyett bájitalt töltött a pohárba, így a halál helyett forró szerelem támad szívükben.

Matti Salminen (b) Marke király, Allison Oakes (k) Izolda és Peter Seiffert (j) Trisztán szerepében Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájának fotóspróbáján a Művészetek Palotájában (Müpa) 2018. június 4-én. A háromfelvonásos operát Cesare Lievi rendezésében június 7-én mutatják be. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Matti Salminen (b) Marke király, Allison Oakes (k) Izolda és Peter Seiffert (j) Trisztán szerepében Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájának fotóspróbáján a Művészetek Palotájában (Müpa) 2018. június 4-én. A háromfelvonásos operát Cesare Lievi rendezésében június 7-én mutatják be.
MTI Fotó: Bruzák Noémi

Második felvonás
Helyszín: Kertrészlet Izolda szobája előtt, Marke király várában, Cornwallban
A király és udvartartása vadászatra indul. Izolda titokban megegyezett Trisztánnal: éjjel, fáklyája eloltásával ad jelt számára, hogy várja. Brangänét kétségek gyötrik. Úgy gondolja, e szokatlan, kései órán rendezett vadászat csak álca, a gyanakvó király kelepcéje. Trisztán ellenfelei, köztük egykori barátja, Melot, alig várják, hogy a gyorsan magas rangba emelkedett hőst beárulhassák uruknál. A királylány azonban nem hisz szavainak és utasítást ad a fáklya eloltására. A hűséges Brangäne most már átkozza magát meggondolatlan tettét, a két ital szándékos összecseréléséért, félti asszonyát. A két szerelmes mindezzel mit sem törődik. Önfeledten fonódnak egymás karjaiba, észre sem veszik, hogy hajnalodik. Kurwenal rohan be hozzájuk, hogy figyelmeztesse a lovagot a veszélyre, de későn érkezik. A diadalittas Melot vezetésével megjelenik Marke király. Az uralkodó őszintén megdöbben a látottakon: trónját és országa megmaradását a lovagnak köszönheti, aki most mégis rútul elárulta őt. Trisztán nem tud magyarázatot adni a királynak, hozzátéve, ha tudna is, azt az uralkodó úgysem értené meg. Csendesen búcsúzik az élettől, már egy másik létbe készülve, ahol boldogan egyesülhet majd választottjával. Izoldához fordul kérve, kövesse őt. A királylány is elkívánkozik. Cornwall idegen ország számára, Trisztán volt az egyetlen, aki idekötötte őt. Egy csókot váltanak, majd Trisztán Melothoz fordul. Fejére olvassa, hogy irigység és féltékenység késztette az ellene fordulásra, s hogy kész vele párbajt vívni. Melot erre kardot ránt, és mély sebet ejt egykori barátján. Trisztán ájultan hull a földre.

Allison Oakes (b) Izolda és Peter Seiffert (j) Trisztán szerepében Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájának fotóspróbáján a Művészetek Palotájában (Müpa) 2018. június 4-én. A háromfelvonásos operát Cesare Lievi rendezésében június 7-én mutatják be. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Allison Oakes (b) Izolda és Peter Seiffert (j) Trisztán szerepében Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájának fotóspróbáján a Művészetek Palotájában (Müpa) 2018. június 4-én. A háromfelvonásos operát Cesare Lievi rendezésében június 7-én mutatják be.
MTI Fotó: Bruzák Noémi

Harmadik felvonás
Helyszín: Trisztán vára Careolban, Bretagne-ban
A hűséges Kurwenal Careol várába hozta a súlyosan sérült lovagot. Eszébe jut, hogy Izolda egyszer már meggyógyította gazdáját, abban reménykedik, hogy ez most is sikerülnie fog. Megkéri ezért a közelben tartózkodó pásztort, hogy figyelje a tengert és sípjával adjon jelet, ha hajót lát felbukkanni. A lassan magához térő Trisztánt újabb és újabb lázroham, delírium fogja el. Vízióiban újraéli Izolda megismerését és kitörő szerelmük történetét. Közben felötlik előtte a szeretett lány képe, amint magához hívja. Egy újabb látomás a varázsital képét vetíti föl, amelyet most átokkal illet, mert olyan tüzet támasztott benne, ami halni sem engedi. Egyszer csak felhangzik a pásztor jeladása, Izolda hajója megérkezett. Kurwenal minden könyörgése ellenére Trisztán letépi kötéseit és szinte önkívületben, vérző testtel siet kedvese fogadására. Amint az asszony karjaiba zárja, nevével ajkán, a hős örökre lehunyja szemeit. A pásztor újabb jelt ad, egy második hajó is közeledik. Kurwenal látván, hogy Marke király hajója az, attól tartva, hogy a király bosszút állni érkezik, fegyverbe szólítja embereit. A partra szállók közül elsőként Brangäne siet elő. Elmondja, hogy mindenről őszintén beszámolt a királynak. Ő volt az, aki asszonya utasítását megszegve méreg helyett bájitalt töltött a pohárba, s ennek hatása alatt vesztette el a két szerelmes önuralmát. A király azért jön most, hogy kihirdesse: megbocsát Trisztánnak és Izolda is a felesége lehet. Kurwenal azonban gazdája halála feletti haragjában megöli Melot-ot, majd a királyra támad. Marke emberei azonban körbefogják és megölik. A király megrendülten lép Trisztán elé, de az már nem hallhatja egykori kedves, leghűségesebb barátjaként hangzó szólítását. Izolda lép elő. Már mindenről értesült Brangänétól. Számára Trisztán nem halt meg, csak egy másik világban él tovább. Átszellemülten énekli a szerelmi halál melódiáját, majd mámoros extázisban Trisztán holttestére zuhan.

A szövegkönyv itt érhető el >>> www.tarjangz.eu/libretto/szovegek/trisztan.doc

Videó ajánló

Olvasson tovább