Egyéb

Az ima elmélyültsége

Darvas István főrabbi a hetiszakaszról beszélt.
 

Mi az aktuális hetiszakasz?

A mostani hetiszakasz címe Váétchánán. Ez a szakasz több szempontból is magyarázatra szorul. Biztosan sokan tudják, hogy ezen a héten volt a zsidóság legnagyobb nemzeti gyásznapja Tisa beáv, Áv hónap 9-e. Ez a nap a zsidó történelem legszomorúbb napja. Mi is igyekeztünk megtartani a különböző szokásokat, böjtöltünk is. Ennek a böjtnapnak vagy egy tulajdonsága, hogy ilyenkor igazából tanulni sem szabad, csak olyan, a hagyományokhoz kapcsolódó szövegeket tanulmányozhatunk, amelyek valamilyen módon a pusztulásról szólnak. Ezért is mondhatjuk, hogy Váétchánán hetiszakasza kárpótol minket ezért. Ez tartalmazza az egyik legismertebb, ha nem a legismertebb szövegünket, a Smá szövegét, de magát a Tízparancsolatot is.

A Smá a zsidóság egyik legfontosabb imája, mit lehet erről tudni?

A Smá Jiszrael az az imánk, amit naponta kétszer mondunk el, a reggeli és az esti imában, rövidebb részei az ima más pontjaiban is előfordulnak, ezt mindennap, ezen a módon, azaz a három szakaszával együtt el kell mondani. Olyan szövegről van szó, ami tisztán tórai, azaz mindhárom szakasza a Tórában megtalálható, ezek közül – ha lehet ilyet mondani – az első szakasz a legismertebb, ami így hangzik: Halljad Izrael! Az Örökkévaló az Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy!

A Váétchánán az mit jelent?

Azt jelenti, hogy És fohászkodott. Természetesen Mózesről van szó, aki nagyjából egy hónappal a halála előtt tesz egy utolsó, tétova kísérletet, hogy az Örökkévaló engedje meg neki, hogy beléphessen Kánaán földjére. Pontosabban, két dolgot kér. Egyfelől, hogy engedje látni a földet, másfelől, hogy belépjen. Az Isten válaszából kiderül, hogy a kérés egyik fele meghallgatásra talál, az Örökkévaló megengedi Mózesnek, hogy beláthasson arra a földre, ahová bevezette a zsidó népet. Ebből egy örökbecsű tanulságot vontak le bölcseink, miszerint az ima arra elegendő, hogy a vágyaink felét érjük el! A másik felének a teljesítéséhez gyakorlatra és sok minden másra is szükség van, ám az imádkozás az alapvetően segíthet. Amikor bölcseink elemezték a hetiszakasz nevének a kifejezését, akkor azt mondták, Mózes itt alapvetően imádkozott. Ennek a szónak és az ima szónak is a számértéke ugyanaz és ebből arra következtettek, hogy Mózes imát mondott. Ennek az imának a kapcsán mondták, hogy Mózesnek volt egy olyan kifejezetten hosszú imája, ami meghallgatásra került, amikor 40 nap és 40 éjjel leborult az Örökkévaló, hogy a zsidó népnek engesztelést szerezzen. Volt kifejezetten rövid imája is, amikor Mirjamért, a testvéréért imádkozott, ez az ima így hangzott: Istenem, kérlek, gyógyítsd meg őt! Ez a rövid ima is meghallgatásra került. Ezzel kapcsolatban is felmerült, hogy a hosszabb vagy a rövidebb ima az, amivel nagyobb eséllyel találunk meghallgatásra, illetve a Jóteremtő megválaszolja az imában foglaltakat. A Talmud egyik tratktátusa szerint, aki hosszabbít az imáján, annak meghosszabbodnak a napjai is. Ez azt sugallja, hogy érdemes hosszan imádkozni.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter

Az interjú a 2018. július 27-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

A teljes adást, IDE KATTINTVA hallgathatják vissza!

Videó ajánló

Olvasson tovább