M5 Szólalj meg!

Francia szótár - Kattints ide a 104. heti adás szavaiért!

 

FRANCIA MAGYAR

le pronom relatif vonatkozó névmás
l’éducation (f) oktatás
le système scolaire iskolarendszer
le type típus, fajta
l’enfant (m) gyerek
avoir moins de trois ans három évesnél fiatalabb
même ugyanaz
fréquenter une école iskolába járni
mixte (adj) kevert
lycée mixte koedukált gimnázium
se préparer készül (vmire)
qui aki, ami, akik, amik
que akit, amit, akiket, amiket
où ahol, amikor
à la fin de vminek a végén
à l’âge de quatorze ans tizennégy éves korban
durer (v) tart (valameddig időben) (ige)
la crèche bölcsőde
l’école maternelle óvoda (3-tól 5 éves korig)
l’école primaire általános iskola alsó tagozat (6-tól 10 éves korig)
le collège általános iskola felső tagozat (11-től 14 éves korig)
le lycée gimnázium (15-től 18 éves korig)
le lycéen gimnazista fiú
la lycéenne gimnazista lány
le baccalauréat (le bac) érettségi vizsga
l’examen d’entrée felvételi vizsga
passer un examen vizsgázni
l’année scolaire tanév, iskolaév
bientôt hamarosan, nemsokára
choisir (v) választ (ige)
l’année dernière tavaly
la semaine prochaine jövő héten

Videó ajánló

Olvasson tovább