M5 Szólalj meg!

Francia szótár - Kattints ide a 106. heti adás szavaiért!

 

FRANCIA MAGYAR

le futur proche közeljövő
je vais faire csinálni fogok
tu vas faire csinálni fogsz
il va faire csinálni fog (ő – hímnem)
elle va faire csinálni fog (ő – nőnem)
l’environnement (m) környezet
jusque tard sokáig
rester (v) marad (ige)
visiter (v) megnéz (ige)
traverser (v) átmegy, keresztülmegy (ige)
demain holnap
près d’ici a közelben
atteindre (v) elér, eljut valahova (ige)
fatigué (adj m) fáradt (mnév hnem)
fatiguée (adj f) fáradt (mnév nőnem)
au pied de….. ….. lábánál
au pied d’une colline egy domb lábánál
monter (v) felmegy (ige)
Qu’est-ce que tu vas faire ? Mit fogsz csinálni?
Je ne sais pas encore. Még nem tudom.
l’excursion (f) kirándulás
faire une excursion kirándulni
la forêt erdő
la cascade vízesés
le ruisseau patak
la grotte barlang
la clairière tisztás
le canyon kanyon
la falaise sziklafal
la colline domb
le champ mező
cet après-midi ma délután
à côté de….. …. mellett
au milieu de…… …. közepén
pendant tout le week-end egész hétvégén
pour quelques jours néhány napig
le chalet turistaház

Videó ajánló

Olvasson tovább