M5 Szólalj meg!

Német szótár - Kattints ide a 104. heti adás szavaiért!

 

NÉMET MAGYAR
dass hogy
anstatt dass ahelyett hogy
ohne dass anélkül hogy
da mivel
obwohl bár, habár
wenn ha
offenkundig nyilvánvaló
die Liste, die Listen lista
vollständig teljes, teljeskörű
der Satz, die Sätze mondat
die Übung, die Übungen gyakorlat
absolvieren + A, hat absolviert megoldani, befejezni, elvégezni
bleiben, ist geblieben maradni
das Schulsystem, die Schulsysteme iskolarendszer
ähnlich hasonló
die Ähnlichkeit, die Ähnlichkeiten hasonlóság
unterschiedlich különböző
der Unterschied, die Unterschiede különbség
die Privatschule, die Privatschulen magániskola
staatliche Schule, staatliche Schulen állami iskola
die Kindergartenpflicht óvodakötelezettség
die Pflicht, die Pflichten kötelezettség, kötelesség
die Schulpflicht tankötelezettség
die Hauptschule, die Hauptschulen német középiskolatípus (5-9/10. osztály)
die Realschule, die Realschulen német középiskolatípus (5-10. osztály)
die Hochschule, die Hochschulen főiskola

Videó ajánló

Olvasson tovább