A Kossuth rádió kulturális hetilapja nem kizárólag a német által Hochkulturnak nevezett “magas művészetekkel” foglalkozik, hanem a fogalmat tágabban értelmezve kiterjed az irodalom, a zene, a képzőművészet, a film alkotásain és alkotóin túl olyan szegmensekre is, mint a társadalomtudományok eredményei, valamint a nemzeti emlékezet letéteményeseinek (múzeumok, levéltárak) munkája. A műsor és alkotói érdeklődésének fókuszában a Kárpát-medence magyar kultúrája áll, ám szoros összefüggésben Kelet-Közép-Európa nemzeteinek szellemi teljesítményeivel, és időről időre kitekintve a világ legfontosabb jelenségeire is. A hamisításoktól megtisztított múlt éppúgy terítékre kerül, mint a jelen a maga örvendetes fejleményeivel és anomáliáival, mindez egy egészséges, sikeres jövőbeli magyar kulturális jelenlét érdekében.

Szerkesztő-műsorvezető: Stifner Gábor
Adás: vasárnap 11:07-11:54