Virtuózok - Szabályzat

I., A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

1, A versenyzők csak egyéni produkcióval indulhatnak.

2, A versenyre a XVII. és a XX. század között élt zeneszerző szabadon választott darabjával lehet jelentkezni. Felhívjuk a jelentkezők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy az adatlapon megjelölt repertoárban már tanult műveket jelöljenek meg. A művek karaktere, stílusa egymástól eltérő legyen és a megjelöltek között – lehetőség szerint – egy virtuóz darab is szerepeljen. Hosszuk minimum 3, maximum 5 perc lehet. (Hosszabb mű vagy tétel esetén húzással szólalnak meg a művek, az elődöntőben és a döntőben a művet zenekari kísérettel kell játszani. Az átiratot a műsor készítteti.)

3, A jelentkező az alábbi hangszerek közül választhat:

BLOCKFLÖTE, FUVOLA, OBOA, KLARINÉT, SZAXOFON, FAGOTT, KÜRT, TROMBITA, HARSONA, TUBA
HEGEDŰ, BRÁCSA, CSELLÓ, NAGYBŐGŐ
ZONGORA, CSEMBALO, ORGONA
CIMBALOM, HÁRFA, GITÁR, HARMONIKA, ÜTŐHANGSZEREK
MAGÁNÉNEK

4, A versenyzők három korcsoportban bizonyíthatnak:
I. KICSIK 2003. június 1. és 2011. május 31. között születettek
II. TINIK 1998. június 1. és 2003. május 31. között születettek
III. NAGYOK/Hangszer 1993. június 1. és 1998. május 31. között születettek
NAGYOK/Ének 1990. június 1. és 1998. május 31. között születettek

5, A jelentkezési határidő: 2018. február 20. éjfél

II., A JELENTKEZÉS MENETE

- A jelentkezés online felületen történik. A mediaklikk.hu/virtuozok oldalon található az online jelentkezési adatlap és ide lehet feltölteni egy videót is a jelentkező által előadott zeneműről. Fontos, hogy a jelentkező által feltöltött videó kép- és különösen hangminősége a produkciójának megítélése szempontjából a lehető legmegfelelőbb legyen.

- A kiskorú jelentkezőknek szülői beleegyező (törvényes képviselői) nyilatkozatot is csatolniuk kell a jelentkezéshez és részvételhez való feltétlen hozzájárulásról.
- A regisztrációhoz minden segítséget megad a weblap útmutatója. Kérdések esetén a virtuozok@mtva.hu -ra várjuk leveleiket.

- A Jelentkezőknek legkésőbb 2018. február 28-ig jelzünk vissza.
A válogatás során készülő videofelvételeket részletekben vagy egészében a műsor készítői, a közszolgálati médiaszolgáltató, az MTVA és ezek kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek később szabadon (tér- és időbeli korlátozás, valamint további engedélykérés és díjfizetés nélkül) felhasználhatják a Virtuózok műsorával kapcsolatos médiatartalmakban (különösen: televíziós híranyagokban, montázsokban, vagy a műsor internetes honlapján).

III., A VÁLOGATÁS MENETE

1.) A jelentkezési határidő: 2018. február 20.

2.) A jelentkezés lezárása után előreláthatólag 2018. március 3-4-én előzetes meghallgatásokra kerül sor Budapesten. A meghallgatást egy szakemberekből álló zsűri végzi, ami televíziós műsorkészítőkből és klasszikus zenei végzettséggel rendelkező szakemberekből áll.

3.) Az egyéni meghallgatások után, legkésőbb 2018. március 11-ig visszajelzünk telefonon és/vagy válaszlevélben a jelentkezőknek. Azok a Jelentkezők, akik az egyéni meghallgatáson továbbjutnak, a műsor válogatóműsoraiban már részt vesznek.

4.) Azok a versenyzők, akik szakmai tudásuk alapján továbbjutnak az egyéni meghallgatásokról, korcsoportonként egy válogatón vesznek részt, immár a műsor öt zsűritagja előtt. A 3 válogató műsor tervezett felvétele 2018. április 4-5-6-án, egy budapesti televíziós stúdióban zajlik majd. Korcsoportonként külön napokon válogat majd a zsűri a KICSIK, a TINIK és a NAGYOK között. Ezek a válogatók már a televíziós adás részét képezik. A zsűri korcsoportonként 9-9 versenyzőt juttat tovább az elődöntőkbe.

5.) Az elődöntőkben, melyek felvétele előre láthatólag május 1-2-3-án budapesti televíziós stúdióban zajlik, már csak a korcsoportonként kiválasztott 9 legjobb versenyző lép fel újra a zsűri előtt, korcsoportonként külön napokon. Az adott korcsoport 9 versenyzője egyénileg előad egy újabb klasszikus zenei darabot kamarazenekarral a zsűri előtt. Emellett együtt is fellépnek majd: az elődöntőre egy közös produkcióval is felkészülnek – egy-egy különleges sztárvendég segítségével. A 9 elődöntős közül mindhárom korcsoportból 3 versenyzőt juttat tovább a zsűri a Döntőbe.

6.) A Döntő élő adásában – 2018. június 1-én – az eddig külön adásokban bemutatott korcsoportok továbbjutói már egy adásban szerepelnek, de továbbra is csak a saját kategóriájukon belül küzdenek meg a győzelemért. A Döntőben mind a 9 versenyző szimfonikus zenekarral egy-egy újabb darabot ad elő a zsűri előtt. A versenyzők egyéni teljesítménye alapján a zsűri megszavazza, hogy korcsoportonként ki az az 1-1 versenyző, aki saját kategóriájában megnyeri a versenyt. Így a Döntő élő adásának végén összesen három versenyző örülhet. Ők mindhárman megkapják a jogot a Fináléba jutásra.

7.) A Fináléban, élő showban – 2018. június 8. – a 3 korcsoport nyertesei mérkőznek meg egymással. Mindhárom versenyző két fordulóban bizonyíthat a nézőknek: egy klasszikus darabbal és egy crossoverrel is készülnek, de az öt zsűritagnak itt már nincs döntési jogköre, csupán véleményezhetik a versenyzők produkcióit. A Fináléban ugyanis egyedül a nézők döntik el szavazással, ki legyen az abszolút győztes, azaz a Virtuózok fődíjasa.

IV., SZAVAZÁS
Szavazás az élő Döntőben és az élő Fináléban, SMS-ben vagy az ingyenes applikáción keresztül történik.
A Virtuózok 2018 tavaszán 8 adásban lesz látható a Duna televízióban.
Első adás: 2018. április 20., Finálé: 2018. június 8.
A jelen Játékszabályzat változtatási jogát az MTVA fenntartja!

V. ADATKEZELÉSI ÉS SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A Jelentkező a mediaklikk.hu/virtuozok online űrlap kitöltésével és elküldésével (a továbbiakban Jelentkezése) egy időben az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. Kijelentem, hogy a Jelentkezés során megadott személyes adatokat kifejezetten abból a célból bocsátottam az MTVA rendelkezésére, hogy 2 évig felhasználásra kerüljenek az MTVA által gyártott, illetve a jövőben gyártásra kerülő műsorokkal, elsődlegesen a Virtuózok 2018. című műsorral összefüggésben, illetve egyéb, a közszolgálati médiaszolgáltatásban sugárzásra kerülő műsorszámok kapcsán.
Tudomásul veszem, hogy Jelentkezőként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a Jelentkezés során. Amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be, köteles vagyok ezeket aktualizálni a változást követő 2 munkanapon belül. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, az MTVA a Jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti.
Jelentkezőként a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon megtalálható feltöltő dobozba kell megadnom a kért adatokat, valamint fel kell töltenem egy általam előadott, a jelen Játékszabályzat I. pontjában részletesen körülírt videót. Tudomásul veszem, hogy amennyiben kiskorú vagyok, meg kell adnom a törvényes képviselő /szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám/ adatait is egy szülői hozzájáruló nyilatkozatban, mely ITT található. Tudomásul veszem, hogy a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül a Jelentkezést az MTVA törli.

2. A Jelentkezéssel elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az MTVA, mint adatkezelő a megadott adataimat
(i) a verseny szervezése, a szereplőválogatás lebonyolítása érdekében feldolgozza, megőrizze és kezelje 2 évig;
(ii) azt 3. személy részére továbbítsa, illetve más adatfeldolgozóval feldolgoztassa;
(iii) a velem való kapcsolattartás, hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás céljából.

A Jelentkezéssel ahhoz is hozzájárulok, hogy személyes adataimat a műsor készítői, az MTVA mint adatkezelő és az MTVA kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek alkalmazásában álló személyek, valamint a műsorszámokat bemutató közszolgálati médiaszolgáltató meghatározott körű munkatársai is megismerhessék.
Az adatkezelés jogalapja a versenyző engedélye. A versenyzőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg. Tudomással bírok arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, azokba bármikor betekinthetek, valamint kérhetem azok helyesbítését.
A Jelentkezés kizárólag valamennyi feltétel megértésével és elfogadásával lehetséges. Tudomásul veszem, hogy a jelen szabályzat és nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése számomra felróható és nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól

3. Tudomásul veszem továbbá az MTVA azon felhívását, hogy a Jelentkezés a verseny adatbázisába való bekerülés feltétele.
Tudomásul veszem ezen felül az MTVA adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat, amely az mtva.hu (http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat) oldalon található. A versennyel összefüggő adatkezelést a NAIH az alábbi nyilvántartási számon tartja nyilván:
NAIH – 93729/2016.
NAIH – 102260/2016

Az MTVA adatvédelmi szabályzata itt található:

http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) az MTVA felelősséget nem vállal. Az MTVA-t tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha szándékos, vagy gondatlan magatartásomból eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adtam meg.

4. Szavatolom, hogy a regisztráció során feltöltött hang, vagy kép- és hangfájl tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezek. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő engedélyek megszerzéséért (ideértve a díjak megfizetését is) kizárólagosan terhel felelősség. Kijelentem, hogy a feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sérti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. A feltöltéssel hozzájárulok ahhoz, hogy a műsor készítője, az MTVA, a közszolgálati médiaszolgáltató, valamint ezek kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek a feltöltött tartalmat kizárólagosan, térítésmentesen, tér- és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítsék, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésével (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.
Tekintettel a műsorgyártás költségeire és sajátosságaira és a műsor jellegére – tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vagyok jogosult a fent megadott szerzői, előadóművészi jogaimat részben vagy egészben visszavonni, illetve a teljes műsor-adás felvételétől történő visszalépésre, amennyiben az MTVA-nak a visszavonással egyidejűleg megfizetem az érintett adás újragyártásának, valamint az összes ennek kapcsán bármely jogcímen felmerülő költséget. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Gyártó, az MTVA, a közszolgálati médiaszolgáltató jogos érdekét, vagy – jogi személyeket is megillető – személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.

VI.

A Jelentkezéssel a versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bejut a válogató adásba, az MTVA-val térítésmentes írásbeli szerződést köt a műsorban való részvétel és előadás tekintetében az MTVA által meghatározott feltételek szerint.

Amennyiben
• a szerződés a versenyzőnek felróható okból legkésőbb az – MTVA által meghatározott – első adásnapot megelőző 15. napig nem jön létre,
• illetve a pályázati kiírásban, szabályzatban rögzített feltételeket a versenyző megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan nem saját előadást sajátként nyújt be,
• az MTVA, illetve a gyártó által meghatározott időpontban ellenőrzési körébe tartozó okból rendelkezésre állási-, illetve fellépési kötelezettségét nem teljesíti,
úgy (különös figyelemmel a fentiek eredményeként felmerülő többletköltségekre, a közszolgálati média műsorszerkesztési folyamataira és az adásbiztonságra) 500.000, azaz ötszázezer forint összegű kötbért fizet meg az MTVA részére, melynek összegét az MTVA felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalni vállal az MTVA 11794008-20541884-00000000 számú számlaszámára.